Brussel en Vlaanderen hebben elkaar nodig voor infrastructuurprojecten

©Ghelamco-BAM_jaspers_eyers

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) zitten morgen voor het eerst samen. Het wordt een moeilijk gesprek, niet het minst over grote vastgoedprojecten en mobiliteitsdossiers in het Brusselse en de Vlaamse Rand. Maar soms zijn de belangen minder tegengesteld dan het lijkt.

De voorbije jaren waren er heel wat open conflicten tussen Brusselse en Vlaamse politici over de grote ontwikkelingsdossiers in het Brusselse. Er was polarisering en simplifiëring. De Brusselse politici werden zwart-wit neergezet als de verdedigers van Neo op de Heizel, en dus de tegenstanders van Uplace. Voor de Vlaamse politici gold dan net het omgekeerde. Dat de werkelijkheid vaak genuanceerder was, kwam zelden in de media.

In de verkiezingscampagne waren die gevoelige dossiers veel minder aanwezig dan verwacht. Opvallend was ook dat tijdens de regeringsonderhandelingen en de aan- kondiging van de regeerprogramma’s in de verschillende regio’s geen oorlogstaal over die projecten te horen viel.

Iedereen is zich ervan bewust dat Vlaanderen en Brussel echt moeten samenwerken als ze er de komende vijf jaar zonder verkiezingen iets willen van maken. 12 miljoen bezoekers per jaar bij Neo, 15.000 bezoekers voor een concert in Paleis 12, 5.000 internationale congresgangers, 60.000 voetbalfans, de doorgang verbeteren op de Brusselse Ring,... Dat vraagt een andere aanpak. Werk maken van een betere mobiliteit loopt als een rode draad door elk van die projecten in de grenszone tussen Brussel en Vlaanderen.

Hoe staat het met de verschillende dossiers? Wat heeft ‘de overzijde’ erbij te winnen? Welke beslissingen moeten worden genomen? Een overzicht.

Klik op de kaart voor een stand van zaken van de ontwikkelingsdossiers, zoom in om de locaties van de projecten te bekijken (begrenzingen zijn indicatief).

1. Het voetbalstadion

Stand van zaken: De bouw van het stadion op parking C van de Heizel is het meest urgente project. De drie overblijvende consortia moesten hun ‘tweede dossier’ indienen tegen 5 november. Mede door een gebrek aan duidelijkheid over de mobiliteit is dat uitgesteld tot eind november. Het project moet nochtans definitief kunnen worden toegewezen voor het einde van het eerste kwartaal van 2015. 

Belang voor Brussel: Brussel wil zich op de kaart zetten met Euro 2020. Daarvoor heeft het dat nieuwe stadion nodig tegen 2018.

Belang voor Vlaanderen: Ook in Vlaanderen is de sympathie voor de Rode Duivels groot. De verbreding van de Ring kan moeilijk zonder akkoord over het stadion.

Hete hangijzers: Zeer complex vergunningsdossier (Brussels project in het Vlaamse Grimbergen). Onwerkbaar zonder nieuwe toegang vanop de Ring naar parking C, doorgang naar Neo I en II, verbinding met de voorkant van de Paleizen op de Heizel.

2. Neo 1 (shoppingcenter Europea op de Heizel)

Stand van zaken: De bouw van het project is toevertrouwd aan het consortium rond de Franse groep Unibail-Rodamco (waarin ook Besix en CFE participeren). Vanaf 2016 zouden de eerste vergunningen worden aangevraagd. De aanvang van de bouwwerken is voorzien voor 2018. De opening van het winkelcomplex is gepland voor 2021.

Belang voor Brussel: Brussel wil op de Heizel een hele nieuwe wijk uitbouwen. Het nieuwe shoppingcenter moet de economische motor worden.

Belang voor Vlaanderen: Vlaanderen was niet echt vragende partij, maar beseft dat een blokkering van een betere mobiliteit rond de Heizel de eigen mobiliteitsproblemen in de buurt alleen nog vergroot.

Hete hangijzers: Voor Neo I is de ontsluiting naar de Ring fundamenteel. Er moet ook duidelijkheid komen over (de timing van) de afbraak van het Koning Boudewijnstadion.

3. Neo 2 (congrescentrum)

Stand van zaken: Er wordt nog onderhandeld met drie consortia voor Neo II, de bouw van de tweede fase voor de herontwikkeling van de Heizel. Een internationaal congrescentrum zal daarbij centraal staan. Eind april 2015 zou het project toegewezen moeten zijn. In 2019 kunnen dan de deuren openen. 

Belang voor Brussel: Brussel wil zich profileren als een stad die de grootste wereldcongressen aankan (5.000 deelnemers).

Belang voor Vlaanderen: Minder omstreden in Vlaamse kringen dan Neo I. De Vlaamse horeca kan een graantje meepikken. 

Hete hangijzers: Neo II werd de facto financieel mogelijk door de realisatie van Neo I. De leefbaarheid van het project is evenwel afhankelijk van de ontsluiting van Neo I en a fortiori van het voetbalstadion. Niet toevallig wordt het voetbalstadion steeds meer Neo III genoemd. Voor deze  siamese drieling is de Brusselse Ring de slagader die een bypass moet krijgen.

4. Brusselse Ring

Stand van zaken: De Vlaamse regering besliste in 2013 het doorgaand en lokaal verkeer van elkaar te scheiden. Sommige delen van de noordelijke Ring krijgen daardoor extra rijstroken. De eerste fase (zone Zaventem) moet in 2016 beginnen. In een tweede fase moet het andere grote deel van de noordelijke Ring worden aangepakt (tussen de E40 richting Gent en de E19). In Brussel reageerde men aanvankelijk vrij negatief. 

Belang voor Brussel: De Ring geeft uit op de voornaamste toegangswegen van de hoofdstad. Een betere toegang voor het voetbalstadion, Neo I en Neo II is ook maar mogelijk als het wil meestappen in het verhaal van de herinrichting van de Ring.

Belang voor Vlaanderen: De oververzadiging van de Ring belemmert de toegang tot Brussel en weegt op Vlaanderen als distributiecentrum.

Hete hangijzers: Het laatste deel van de puzzel moet passen voor men kan beginnen.

5. Uplace

Stand van zaken: Er wordt volop geïnvesteerd in mobiliteit. De Woluwelaan wordt volledig heraangelegd.  Er is het op- en afrittencomplex van de E19. Er komt een GEN (Gewestelijk Expresnet) station en De Lijn werkt volop aan de tramverbinding tussen Jette en Zaventem, die ook het project zal aandoen. De bal voor de vergunning ligt in het kamp van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). De opening kan niet voor meer voor 2017.

Belang voor Brussel: Uplace is gewoon een concurrent. Sommige investeringen zijn ook voor die kant van Brussel belangrijk.

Belang van Vlaanderen: Uplace, maar ook de Vlaamse regering hebben al heel wat geïnvesteerd om een brownfield in een buurt met hoge werkloosheid te transformeren in een economische groeipool. 

Hete hangijzers: Voor Uplace gaat het nu vooral om Vlaamse vergunningen. Minder tegenwerking uit Brussel zou meegenomen zijn.

6. Gevangenis Haren

Stand van zaken: Haren is gekozen als de site voor de bouw van een gevangenisdorp met plaats voor 1.190 gedetineerden. Het verzet van de buurtbewoners is zeer groot. Als de werken in het voorjaar van 2015 kunnen starten, zal de gevangenis eind 2017 klaar zijn.

 Belang voor Brussel: Brussel heeft nood aan een nieuwe gevangenis. Als Haren in gebruik is, zijn op de sites van de oude gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis mooie stadsvernieuwingsprojecten mogelijk.

Belang voor Vlaanderen: Geen direct belang. Vlaanderen heeft al genoeg problemen met zijn eigen gevangenissen, in het bijzonder met die van Dendermonde.

Hete hangijzers: De mobiliteitsproblemen rond de site in Haren en de discussies met de buurt bewoners blijven aanslepen. Het project in Haren ligt vlak bij de grens in Haren. Brussel zal elke positieve bijdrage die Vlaanderen kan leveren met open armen ontvangen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud