Brussel lokt bedrijven naar kanaalzone

(foto photonews) ©Photo News

Om bedrijven naar de armste wijken van Brussel te lokken, legt minister Céline Fremault een plan voor hen ruime steun te geven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou tot 35 procent van de investeringen op zich nemen en er zou een stevige bijdrage aan het loon van de werknemers worden gedaan. Het plan ligt nu voor bij het Brussels parlement.

In Brussel leeft al lang de vraag wat kan worden gedaan om de sociaal-economisch moeilijkste wijken vooruit te helpen. Fremault, de Brusselse minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling, legt nu een plan voor om bedrijven naar die delen van de hoofdstad te trekken, forse steun toe te kennen. Het Brusselse parlement moet dat weldra bespreken.

Het plan legt de criteria vast voor zogenaamde 'Zeus'-zones, wat staat voor Zone d'économie urbaine stimulée. Het gaat om delen van de stad waar de werkloosheid hoger is dan het gemiddelde voor het gewest - in sommige wijken loopt de werkloosheidsgraad op tot 40 procent. Bovendien moet het gemiddelde inkomen van de bewoners ook lager liggen dan het gewestelijke gemiddelde. En ten derde moet het gaan om wijken waar meer dan elders de werklozen een arbeidersprofiel hebben.

Momenteel dekt die beschrijving een zone van Anderlecht tot Schaarbeek, langs het kanaal Brussel-Charleroi. Maar de tekst is zo opgesteld dat in de toekomst andere wijken er ook onder kunnen vallen.

Voordelen

In zulke Zeus-zones krijgen bedrijven, als het voorstel wordt goedgekeurd, drie vormen van steun. Ten eerste een forse investeringssteun die kan oplopen tot 35 procent van de investering. Daarnaast een steun ten belope van 30 procent van het brutoloon van de werknemers in het eerste jaar, en 15 procent in het tweede jaar. Ten derde een gedeeltelijke vrijstelling van de kantorenbelasting.

De steun zou echter maar toegekend worden als minstens 30 procent van het personeel van het betrokken bedrijf in de wijk woont en het bedrijf gedurende drie jaar aan alle voorwaarden blijft voldoen.

In het algemeen wordt het initiatief goed ontvangen door de Brusselse ondernemingen, maar van die laatste voorwaarde wordt toch gehoopt dat die met enige flexibilteit zal worden toegepast. 'Het is interessant steun te verbinden aan lokale tewerkstelling, maar het zal toch niet de bedoeling zijn dat bedrijven die naar de zone verhuizen, hun werknemers moeten doen verhuizen?', reageert Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder van de ondernemingsorganisatie Beci.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud