Advertentie

'Brussel Mobiliteit heeft kosten wegenwerken niet in de hand'

©BART DEWAELE

Het Rekenhof is scherp voor de dienst mobiliteit van het Brussels Gewest. Brussel Mobiliteit weet onvoldoende hoe het gesteld is met het wegennet. Bovendien heeft het de kosten en termijnen van wegenwerken niet in de hand.

Het Rekenhof ging na of het Brussels Gewest wegenwerken op een adequate wijze plant, beheert en coördineert. Zonder een degelijke planning dreigen de kosten en de uitvoeringstermijnen de pan uit te swingen. Met jaarlijks 120.000 Brusselse werven - waarvan 4.000 van grote omvang - is de impact aanzienlijk.

Het verdict van het Rekenhof is hard. 'In tegenstelling tot het gewestwegennet worden kunstwerken regelmatig geïnspecteerd', sneert het hof in de audit. 'Brussel Mobiliteit heeft geen eenduidige kennis van de staat van het wegennet. Bovendien kent men de toestand van de ondergrond van de wegen en het rioleringsnet niet.'

Brussel Mobiliteit heeft noch de termijnen, noch de kosten van de werven in de hand.
Rekenhof

Het gevolg is dat Brussel Mobiliteit 'noch de termijnen, noch de kosten van de werven in de hand heeft'. De uitvoering van dossiers loopt niet zoals het hoort, besluit het Rekenhof uit een reeks steekproeven. Brussel Mobiliteit hanteert geen projectaanpak, maar splitst projecten op per vakgebied. Geen enkele betrokkene in de administratie kent daardoor de volledige historiek van een dossier en heeft er ook geen globaal overzicht over.

Beliris - de Brusselse instelling die zich bezighoudt met grote bouwprojecten - is deels in hetzelfde bedje ziek. Het heeft weliswaar de kosten in de hand, 'maar hetzelfde kan niet altijd worden gezegd in verband met de termijnen'.

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB krijgt wel goede punten in de audit. 'De MIVB heeft de twee aspecten onder controle.' Ze houdt continu toezicht op het tramnet en gebruikt de resultaten om het plan voor de renovatie van de sporen uit te werken.

'Beterschap op komst'

Volgens Brussel Mobiliteit is er beterschap op komst. De administratie benadrukt dat de audit dateert van de periode tussen 1 april 2019 en 31 januari 2020. In die periode werd de administratie geëvalueerd en geherstructureerd met het oog op de aangehaalde pijnpunten, luidt het. 

De wegen worden jaarlijks geïnspecteerd, verzekert woordvoerster Inge Paemen. 'Daarnaast hebben we inspecteurs en controleurs die zich dagelijks op het terrein begeven om de toestand van de wegen te onderzoeken. Het is precies het resultaat van deze inspecties dat aanleiding geeft tot de opmaak van een meerjareninvesteringsprogramma voor zowel de wegen als de stoepen.'

Paemen wijst er ook op dat de projectaanpak gewijzigd is. 'Brussel Mobiliteit werkt intussen ook via projectmanagement en heeft daarvoor projectleiders aangesteld die de globale aanpak van dossiers coördineren in overleg met de verschillende betrokken vakgebieden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud