Brussel schrapt kwart parkeerplaatsen op straat

Brussel wil parkeerplaatsen in de stad schrappen. ©Photo News

De hoofdstad voert met Good Move de strijd tegen de auto op.

Brussel draait het autoverkeer nog meer de duimschroeven aan. De hoofdstad gaat 65.000 parkeerplaatsen langs de openbare weg schrappen. Dat komt neer op een daling tot onder 200.000 tegen 2030, een kwart minder dan nu.

De krimp is een gevolg van de geplande uitvoering van een regionaal mobiliteitsplan. Dat Good Move-plan had door hevige politieke discussies veel voeten in de aarde. Maar in haar regeerakkoord geeft de nieuwe Brusselse regering aan het mobiliteitsplan onverkort te willen goedkeuren.

‘Het Brussels Gewest heeft als doelstelling de parkings voor auto’s in de openbare ruimte te verminderen en zal elk mogelijk initiatief nemen om de auto naar parkings buiten het straatbeeld te duwen. Die laatste moeten de best toegankelijke optie zijn’, luidt het.

Privé- en publieke parkings

Ter compensatie voorziet het plan in 20.000 extra plekken voor inwoners op privé- en publieke parkings, weg van straat. Die komen boven op het huidige half miljoen. Daarvoor wordt gekeken naar beschikbare parkings van bedrijven, commerciële centra, scholen en privéterreinen die buiten de werkuren ruimte hebben. Brussel benadrukt dat het niet van plan is grote moeite te doen om een massa extra parkingplaatsen te creëren.

Het Brussels Gewest zal elk mogelijk initiatief nemen om de auto naar parkings buiten het straatbeeld te duwen.
Mobiliteitsplan Brussels Gewest

De Brusselse mobiliteitsplannen worden intern omschreven als een paradigmaverschuiving. ‘De auto moet de baan ruimen voor openbaar vervoer in eigen bedding, fietsers en voetgangers’, stelt Xavier Tackoen, de topman van Espaces Mobilités, een studiebureau dat overheden adviseert over mobiliteit. ‘Het blijft een gevoelig punt voor veel Brusselaars, waardoor het veel politieke moed vereist.’

Het Brusselse gevecht tegen de auto beperkt zich niet tot de parkingplaatsen op straat. In tegenstelling tot de meeste West-Europese steden bleef Brussel tot voor kort een vrijhaven voor de automobilist. Die ziet zijn brede boulevard versmallen, waarbij Brussel versneld met een inhaalbeweging bezig is.

Franstalige Brusselaars

De roep om een veilige, schone en fietsvriendelijke hoofdstad is niet langer de exclusieve verzuchting van de Nederlandstalige inwoners. Het leeft ook onder de Franstalige Brusselaars, die er politiek veel meer toe doen, waardoor de politici eindelijk volgen. Zowel in Brussel-stad als in de gewestregering zijn Groen en Ecolo mee aan de macht gekomen. Daardoor wordt de strijd voor minder autoverkeer en meer openbaar vervoer de komende jaren opgedreven.

65.000
De Brusselse regering wil de komende jaren 65.000 parkeerplaatsen langs de openbare weg schrappen.

De mentaliteitsomslag heeft grotere gevolgen voor de Vlaamse pendelaars dan voor de inwoners. De grote toegangswegen naar Brussel, zoals die via de E40 vanuit West-Vlaanderen, worden zonder pardon versmald. De politieke boodschap is dat de inwoner voorrang heeft en de pendelaar voor het openbaar vervoer moet kiezen als hij niet in de file wil staan.

Tot grote irritatie van de bedrijven wordt ook het mes gezet in het aantal beschikbare parkeerplekken voor hun personeel. Eigenaars of uitbaters van een openbare parkeergarage die verkopen of verhuren aan een bedrijf dat zijn quota aan parkeerruimte overschrijdt, moeten een extra belasting voor bovenmatig parkeren betalen. Die kan snel enkele honderden euro’s bedragen.

De nieuwe Brusselse regering is van plan zone 30 in te voeren op het hele grondgebied van het gewest. Dat moet het autogebruik terugdringen. Brussel-stad werkt aan de invoering van een circulatieplan met beperkt autoverkeer, geïnspireerd op het Gentse voorbeeld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud