Advertentie

Brussels Gewest wil landbouwgronden kopen in Vlaams- en Waals-Brabant

©AFP

Het Brussels Gewest is van plan landbouwgronden te kopen in Vlaams- en Waals-Brabant om lokale productie te kunnen garanderen. Dat zegt Brussels minister voor Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). Het Waals Gewest reageert 'verbijsterd'.

Het Brussels Gewest gaat zelf landbouwgronden kopen om te garanderen dat een derde van de voeding in de hoofdstad lokaal wordt geproduceerd. Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) kondigde dat maandag in op LN24.

Volgens Maron worden de gronden daarna ter beschikking gesteld van landbouwers, die het voedsel zullen kweken. Maar het is wel degelijk de Brusselse regering die volgens hem de gronden zal kopen. Behalve voor de lokale landbouw dienen ze ook voor de biodiversiteit.

Volgens Maron zijn er in Brussel echter geen gronden genoeg. Daarom zullen er ook aankopen gebeuren in Vlaams- en Waals-Brabant.

Deze week zou daarover een ontwerp van ordonnantie in het Brussels Parlement worden ingediend. Aan onze zusterkrant L'Echo verduidelijkte hij dat hij voor volgend jaar een budget van 1,5 miljoen euro voor de aankopen voorziet.

Verbijstering

Het plan stoot op verzet bij de Waalse regering, waar Ecolo mee in de coalitie zit. 'Ik heb met verbijstering kennis genomen van de verklaringen van Alain Maron' zegt Waals minister van Landbouw Willy Borsus.

'Landbouwgrond is extreem duur en de toegang tot de grond is ingewikkeld in Wallonië. Dat een Gewest aankondigt een aankoopbeleid te hebben gaat de druk voor veetelers en land- en tuinbouwers verhogen', zegt Borsus.

Hij hekelt daarnaast het 'totaal gebrek aan overleg van het Brussels Gewest met het Waals Gewest'. Dat laatste geldt volgens hem ook voor de Brusselse plannen voor een stadstol.

Ernstig

Borsus zegt de plannen voor een 'korte keten' - het produceren van voedsel in de nabijheid van de consument - te steunen, maar zegt dat zoiets op 'een ersntige wijze' moet gebeuren.

Ook Vlaams minister van Landbou Hilde Crevits is niet overtuigd van Marons plannen. 'Vlaamse boeren dragen bij aan de voedselvoorziening van alle Belgen, bij voorkeur op de eigen gronden. Laat ons die niet nog schaarser maken,' tweette ze.

Het plan stootte maandagochtend op verzet bij de MR in Brussel, die zich afvraagt of we opnieuw in een planeconomie zijn beland. Het is niet de rol van de staat zoiets te doen, zegt Alexia Bertrand, MR-fractieleider in het Brussels Parlement. Ze vreest bovendien dat de overheid minder efficiënt groenten teelt dan landbouwers en beter het geld gebruikt voor investeringen die alleen maar de overheid zelf goed kan doen, zoals infrastructuur.

Nog in het Brussels Parlement noemt ook N-VA-'ster Cieltje Van Achter het 'een zot idee, zelfs mocht Brussel massa's geld te veel hebben.' 'De realiteit is dat de Brusselse begroting structureel in het rood staat en we nog steeds wachten op een deftig relanceplan', zegt ze.

Maron verdedigt zijn plannen. Volgens hem vloeien ze voort uit de GoodFood-strategie die de vorige Brusselse regering uitstippelde. Ze heeft als doelstelling dertig procent van de fruit- en groenteconsumptie lokaal te produceren. Volgens Maron is zijn 'GoodFood-2'-strategie, waaraan hij nu de laatste hand legt, daar een aanvulling op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud