Brusselse burgemeesters varen blind in coronastorm

©BELGA

Terwijl Brussel is uitgegroeid tot een van de donkerrode coronahotspots in Europa, varen de lokale beleidsmakers grotendeels blind in hun strijd tegen het virus.

De Brusselse burgemeesters moeten de coronapandemie te lijf met uiterst beperkte data. Gedetailleerde info over welke wijken of leeftijdsgroepen het zwaarst getroffen zijn, bereikt hen niet. Dat dreigt nog enkele weken te duren.

Opmerkelijk, want zulke data zijn in Vlaanderen al twee maanden beschikbaar. Ze lieten toe in augustus een socio-economische analyse te maken die leerde dat het virus vooral in arme wijken oprukt. In de groep van de 10 procent laagste inkomens liggen de besmettingen dubbel zo hoog als gemiddeld.

In Brussel is het wachten op die data, ook al is de regio uitgegroeid tot de coronahotspot van België. Het aantal nieuwe besmettingen per week ligt in het Brussels Gewest ruim drie keer zo hoog als tijdens de zomerpiek in Antwerpen. Vooral de sikkel van armere gemeenten in het noordwesten is getroffen. Maar voorlopig zijn in Brussel enkel gegevens op het niveau van de 19 gemeenten beschikbaar en lukt het niet om in te zoomen.

We zouden heel graag weten welke leeftijdsgroepen of wijken harder geraakt zijn en op welke punten we slechter scoren dan elders in Brussel.
Rachid Bargoutti
Woordvoerder van de Molenbeekse burgemeester Catherine Moureaux (PS).

Zulke wijkcijfers zijn nochtans belangrijk om het beleid te sturen, luidt het bij verschillende burgemeesters van Brusselse gemeenten. De afwezigheid van gedetailleerde gegevens leidt tot frustraties, want het dwingt de lokale beleidsmakers zich een beeld bijeen te puzzelen van waar het virus op hun dichtbevolkte grondgebied precies woekert.

Dat maakt het complex om haarden bloot te leggen en aan contactopsporing te doen om een verdere escalatie van het virus te vermijden. Het resultaat is onder meer dat deze week in volle paniek werd beslist een botte, algemene maatregel door te duwen als de sluiting van horecazaken voor een maand.

'We weten niet waar de clusters zich specifiek bevinden. We proberen te werken met wat beschikbaar is. Van een burgemeester wordt verondersteld dat hij de bevolking zo veel mogelijk beschermt. Dit verhindert een gerichte reactie', zegt het kabinet van Emir Kir, de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node.

‘We zouden heel graag weten welke leeftijdsgroepen of wijken harder geraakt worden, en op welke punten we slechter scoren dan elders in Brussel', zegt Rachid Bargoutti, de woordvoerder van de Molenbeekse burgemeester Catherine Moureaux (PS). 'Stel dat bij ons meer jongeren besmet raken, dan kunnen we daarop werken. Het gebrek aan data helpt ons niet actie te ondernemen.'

©Mediafin

Familiekring

Molenbeek baseert zijn beleid op de veel ruwere cijfers voor de hele gemeente en het aantal positieve gevallen per honderd tests. Door te checken in welke mate besmette inwoners op hetzelfde adres wonen leidt het gemeentebestuur af dat 40 procent van de positieve gevallen het virus in de familiale kring oploopt.

De voorbije 14 dagen kwamen er in Molenbeek 945 nieuwe gevallen bij per 100.000 inwoners. Daarmee scoort de gemeente het slechtst in heel België. Na de andere Brusselse gemeenten Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en Koekelberg (ook in de top vijf wat betreft besmettingen) is Sint-Jans-Molenbeek de dichtstbevolkte gemeente van het land.

Sommige burgemeesters vragen zich af of het ontbreken van data op wijkniveau betekent dat zulke gegevens simpelweg niet bestaan.

Anderhalve week geleden verscherpte Molenbeek zijn beleid. Sinds 2 oktober is de mondmaskerplicht aangescherpt en is publiek in sportzalen verboden. Om te vermijden dat bij overlijdens grote families om te rouwen samenkomen in een te klein appartement heeft de gemeente een coronaveilige ‘salle de condoleances’ geopend.

De vraag is waarom de Brusselse gemeenten de crisis nog altijd zonder wijkdata te lijf gaan. De burgemeesters zeggen dat die informatie bij het Brussels Gewest zit en hen niet bereikt. Sommigen vragen zich af of het ontbreken van data op wijkniveau betekent dat zulke gegevens simpelweg niet bestaan.

In de gewestregering verwijst iedereen die we contacteerden - inclusief minister-president Rudi Vervoort (PS) - door naar Ecolo-minister Alain Maron. Die laat weten dat de Brusselse coronacommissaris, Inge Neven, aan de data werkt.

De situatie blijft verwarrend, op een moment dat de coronacijfers in Brussel de hoogte inschieten en de roep om data luid klinkt. Volgens Neven geeft het gewest al extra info over clusters en specifieke situaties. Ze zegt dat de gedetailleerde info nu wordt toegevoegd aan de Vlaamse Zorgatlas, waarin de Vlaamse burgemeesters sinds eind augustus gedetailleerde info kunnen opzoeken. Die oefening zou voor eind oktober rond zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud