Brusselse decumul vakkundig afgevoerd

Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) stelt een Brussel met twee snelheden voor. De decumulregeling zou voor de Franstalige partij ingaan in 2019 en voor de Vlaamse partijen in 2024. ©Saskia Vanderstichele

Een decumulregeling waarmee de Brusselse politieke wereld het Samusocial-tijdperk achter zich wou laten, belandt in de prullenmand. Een voorstel van Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) om de decumul eerst voor de Franstalige partijen en pas later voor de Vlaamse te laten ingaan botst op een ‘non’ van de regeringspartij DéFi.

De listige manier waarop Picqué  het omstreden decumulvoorstel de nek omwringt, is een sterk staaltje van hoe een lastig dossier kan worden afgevoerd. ‘De wegen van het parlement zijn ondoorgrondelijk’, glimlacht een Brusselse minister.

Het nieuws beroerde de gemoederen in Brussel enkele weken geleden nog fel. De Franstalige partijen wilden een strenge decumulregeling in het Brussels Parlement goedkeuren, in de hoop zo het Samusocial-schandaaltijdperk af te kunnen sluiten. Maar dat botste op verzet van de Vlaamse meerderheid. Alleen de sp.a en Groen waren mee. Open VLD, CD&V en de N-VA waren tegen.

De Franstaligen dreigden het institutionele antiblokkeringssysteem (ABS), dat ten tijde van de Lambermontakkoord (2001) is uitgedokterd om een blokkering van Brussel door het Vlaams Belang te voorkomen, vanonder het stof te halen. Na een afkoelingsperiode zou het decumulvoorstel in het Brussels Parlement kunnen worden goedgekeurd, zonder een Vlaamse meerderheid. Een derde van de Vlaamse stemmen in het halfrond zou volstaan.

Met vuur spelen

Minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) waarschuwde de Franstaligen ervoor dat ze met vuur aan het spelen waren, als ze de Vlaamse meerderheid buitenspel zouden zetten. De Parti Socialiste zag in dat het sop de kool niet waard was. Het dreigde nog meer koren op de molen van de N-VA te worden. Het werd dan ook stil rond het decumulvoorstel.

Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) heeft nu een ‘deal’ naar voren geschoven, ‘vanuit pragmatisch oogpunt, wat steeds onze bedoeling is geweest’. De echte bedoeling van Picqué lijkt echter niet het decumulvoorstel er alsnog door te krijgen, maar om het te begraven, zonder dat iemand gezichtsverlies lijdt.

Het compromis van Picqué houdt in dat de decumul voor de Vlaamse partijen pas zou ingaan vanaf 2024, terwijl dat voor de Franstaligen al in 2019 van kracht zou worden. Juridisch lijkt een Brussel met twee communautaire snelheden niet houdbaar. Politiek is het voorstel, nog voor de teksten zijn ingediend, alvast afgeschoten door DéFi (ex-FDF), de coalitiepartner van de PS en het cdH in de Brusselse regering.

Door het voorstel over de decumul vanuit Franstalige hoek te laten afschieten, heeft Picqué het communautaire bommetje handig ontmanteld. Het Brusselse ABS-systeem blijft nog even onder het stof liggen, voor als het echt nodig zou zijn om een Vlaamse blokkering van het Brussels Gewest te voorkomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud