Crisette in Brusselse onderhandelingen

De Brusselse formateurs Rudi Vervoort (PS) en Elke Van den Brandt (Groen) hopen dinsdag de regeringsonderhandelingen af te ronden. ©Photo News

De liberalen bleven dinsdag lange tijd weg van de onderhandelingen voor de Brusselse reegring. Ze vragen dat de MR alsnog aan boord wordt gehesen.

'En zeggen dat de echte kermis vlakbij is.' Zo reageert Zakia Khattabi, covoorzitster van Ecolo, op Twitter geprikkeld op het uitstel in de Brusselse onderhandelingen. De vijf andere wachtten urenlang tot Open VLD kwam opdagen voor de onderhandelingen. 

Dinsdag zouden de allerlaatste inhoudelijke knopen over het Brussels regeerakkoord worden doorgehakt. De technische werkgroepen hebben daarover 's ochtends opnieuw samengezeten. De bedoeling was dat de zes partijen - de PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige kant en Groen, de sp.a en Open VLD aan Nederlandstalige kant - de laatste puntjes op de i zouden zetten en zich vervolgens over de verdeling van de ministerportefeuilles zouden buigen.

Maar dat was buiten Open VLD gerekend. Na druk overleg in de Melsensstraat - waar het hoofdkwartier van de Vlaamse liberalen is gevestigd - besliste voorzitster Gwendolyn Rutten zelf tussenbeide te komen. Ze nam contact op met Khattabi en vroeg de Mouvement Réformateur (MR) op te nemen in de Brusselse regering.

Volgens Open VLD is het maar logisch dat de MR er ook in Brussel bij is, nu duidelijk is dat de liberalen in Wallonië incontournabel zijn. En Open VLD wil front vormen met de MR, zo staan de liberalen sterk.

Pauzeknop

Maandag liepen de onderhandelingen al vertraging op, omdat Open VLD toen ook al de vraag op tafel legde om de MR in de coalitie op te nemen. In het begin van de Brusselse onderhandelingen duwden de Vlaamse liberalen ook al eens op de pauzeknop, maar tot dusver botste de vraag om de MR mee te nemen op een resoluut njet van de Franstalige socialisten.

Nu liggen de kaarten anders, luidt het. De pogingen van de PS en Ecolo om in Wallonië een regering zonder de MR te vormen zijn mislukt, waardoor de twee linkse partijen toch met de liberalen praten. Daarom ruikt de MR een nieuwe kans om in te breken in de Brusselse regering. Brussels MR-kopstuk Didier Reynders klopte daarvoor vorige week al op tafel.

Maandagavond kreeg Open VLD evenwel van de PS te horen dat het 'non' is en blijft. Maar de liberalen geven niet op. Opvallend daarbij is dat Open VLD het spel harder lijkt te spelen dan de MR. De Franstalige liberalen waarderen de inspanningen van Rutten en co., maar de MR klopt niet zo fel op tafel.

cdH

De Franstalige liberalen zouden kunnen eisen dat ze alleen meespelen in Wallonië als ze er ook in Brussel mogen bij zijn. Maar die strategie vinden de Franstalige liberalen zelf te riskant, luidt het. Dan zouden beide regeringsvormingen wel eens lang kunnen aanslepen en is het gevaar niet denkbeeldig dat het cdH alsnog zou willen meedoen. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht, lijkt men bij de MR te denken.  

Ondertussen is Open VLD opnieuw aangeschoven bij de onderhandelingen. De onderhandelaars willen doorgaan tot de finish. De verschillende partijen hebben woensdagavond hun toetredingscongressen gepland, al zijn de uitnodigingen van Open VLD naar de Brusselse leden nog niet verstuurd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n