Drie jaar na Samusocial-schandaal nog geen controle op Brusselse vzw's

Yvan Mayeur, de Brusselse burgemeester die in 2017 moest aftreden door het Samusocial-schandaal. ©BELGA

Het Brussels Gewest vaardigde twee jaar geleden strengere regels voor vzw's uit. Die moesten malversaties zoals het Samusocial-schandaal in 2017 vermijden. Maar de controle op de vzw's blijft dode letter.

Personeelsgebrek en de coronacrisis liggen volgens de Brusselse regering aan de basis voor het uitstel van de strengere controle op de vzw's. In juli 2018 keurde het Brusselse Parlement een ordonnantie goed met strengere regels voor vzw's.

Die kwam er als een reactie op excessen die bij meerdere Brusselse vzw's in 2017 aan het licht waren gekomen. Toenmalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS) streken zitpenningen op uit middelen die afkomstig waren van giften voor daklozen. In een jaar ontvingen ze elk meer dan 15.000 euro. Allebei zetten ze na het schandaal een stap opzij.

In 2017 bleek dat de toenmalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS) zitpenningen opstreken uit middelen die afkomstig waren van giften voor daklozen.

Enkele maanden later bleek dat de informaticadienst Gial, die in opdracht van de stad Brussel werkte, 18 jaar tot 1.000 euro per dag had betaald aan consultant Michel Leroy.

Uitstel

De ordonnantie uit 2018 verplichtte Brusselse vzw's om tegen 1 september 2020 documenten als jaarrekeningen, overeenkomsten en verslagen van algemene vergaderingen te bezorgen aan het gewest, de toezichthoudende overheid. Maar de parlementaire commissie lokale besturen keurde dinsdag een uitstel van die verplichting met twee jaar goed.

Daarnaast krijgen vzw's drie maanden meer tijd om hun statuten in overeenstemming te brengen met de ordonnantie. Ook dat had normaal ten laatste op 1 september in orde moeten zijn. De Brusselse regering had daarop aangedrongen bij gebrek aan personeel dat het toezicht op de vzw's moet uitoefenen. De regering verwijst ook naar de coronacrisis.

'Dat is een opmerkelijke wijziging van de ordonnantie. De schandalen hebben de gemeentebesturen en het gewest op hun grondvesten doen daveren', zegt Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA).

Onvolledige lijst

Het gewest heeft door onvolledige rapportering van de gemeenten bovendien nog altijd geen zicht op het aantal vzw's in de hoofdstad, wat de controle bemoeilijkt. 'Dat is kras. De strengere regels zijn al twee jaar geleden uitgevaardigd', zegt Vanden Borre.

Volgens de N-VA'er zijn de oorzaken die de Brusselse regering noemt goedkope uitvluchten. 'Twee jaar geleden had men al een oefening kunnen maken over hoeveel personeel het gewest nodig heeft. Dan had de coronacrisis nooit de goede werking van besturen in gedrang kunnen brengen.'

De meerderheid weerlegt de kritiek en zegt dat de vraag voor uitstel vooral van de Brusselse gemeenten komt. Ze oordeelt dat ze wel nog adequate controle op de vzw's kan uitvoeren. De vzw's moeten niet de documenten, maar wel een lijst die die beschikbare documenten vermeldt aan het gewest bezorgen. De regering redeneert bovendien dat er al controle op de werking van de vzw's gebeurt bij de gemeenten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud