Advertentie

Mahdi krijgt voorlopig geen grip op opvangcrisis

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi krijgt kritiek van zowel de oppositie als de meerderheid vanwege de uitdijende asielopvangcrisis. ©BELGA

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi krijgt de opvangcrisis maar niet onder controle. De voorbije dagen was er geen opvang voor ruim 800 asielzoekers. Bovendien loert een nieuwe hongerstaking om de hoek.

De asielopvang in ons land zit stampvol. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen werden de jongste twee weken zeker 828 mensen de straat opgestuurd. Het gaat niet alleen om alleenstaande mannen. 'Deze week stond een gezin met een hoogzwangere vrouw op straat', zegt Thomas Willekens, beleidsmedewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Met heel veel moeite vonden we toch een slaapplaats. Maar het is chaos.'

Volgens de organisatie belandden ook vier minderjarigen op straat. 'Voor die kwetsbare profielen doen we ons uiterste best, maar alles zit vol.' Over het lot van alleenstaande mannen is de organisatie duidelijk. 'Voor hen is er geen oplossing. Zij slapen op straat. Met de winter voor de deur moet de overheid nu werk maken van noodopvang.'

De essentie

  • Volgens de ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn de jongste twee weken zeker 828 asielzoekers de straat opgestuurd wegens het gebrek aan opvangplaatsen.
  • Het kabinet-Mahdi zoekt in allerijl naar extra opvangplaatsen, maar lokale besturen willen niet mee.
  • Ook het probleem van de hongerstakers borrelt weer op. Van de 20 behandelde aanvragen tot humanitaire regularisatie die ze indienden, werden er 15 afgekeurd.
  • Woensdag laten de voormalige hongerstakers weten of ze tot een nieuwe actie overgaan.

Woensdag staakten de Fedasil-medewerkers van het Klein Kasteeltje voor de tweede keer in tien dagen om het gebrek aan opvangplaatsen en de hoge werkdruk aan te klagen. Ze hekelen het 'jojobeleid' dat opvangplaatsen afbouwt in rustigere periodes en paniek oogst in crisistijden. Het aanmeldcentrum van het Klein Kasteeltje bevestigt dat het de jongste twee weken voor honderden mensen geen plaats had in het opvangnetwerk. Of het om 800 mensen gaat, is moeilijk te verifiëren omdat sommige mensen verschillende keren voor de deur staan.

De bezettingsgraad in de collectieve asielcentra bedraagt 95 procent. Aan de basis ligt een perfecte storm: de crisis in Afghanistan, corona en de overstromingen in Wallonië. Daardoor werden meer plekken bezet of onbruikbaar. Hoewel staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) in juli 5.400 bufferplaatsen goedkeurde, verloopt de zoektocht naar nieuwe lokalen al maanden erg moeizaam. Hij krijgt daarvoor kritiek vanuit zowel de oppositie als de meerderheid.

De zoektocht naar nieuwe opvangplaatsen verloopt erg moeizaam. Burgemeesters lijken niet happig op een nieuw asielcentrum in hun stad of dorp.

'Op heel korte termijn worden bijkomende opvangplaatsen geopend, maar vandaag overbruggen we heel moeilijk deze periode', zei Mahdi woensdag in de Kamer. Er lopen gesprekken met Defensie, de Regie der Gebouwen en privéaanbieders van vastgoed.

Van burgemeesters krijgt Mahdi weinig hulp. 'Ondanks meerdere oproepen zijn er geen nieuwe toezeggingen op lokaal niveau', zei de CD&V'er. Burgervaders en -moeders lijken niet happig op een nieuw asielcentrum in hun stad of dorp.

Nieuwe hongerstaking?

Niet alleen de opvangcrisis bezorgt Mahdi hoofdbreken, ook een nieuw 'oud' probleem duikt op: de hongerstakers. Afgelopen zomer hield een groep van meer dan 400 mensen zonder papieren een hongerstaking in de Begijnhofkerk en in de Brusselse universiteiten VUB en ULB. Pas na 60 dagen kwam een einde aan de actie na een deal met het kabinet van Mahdi. Dat zou de dossiers op individuele basis grondig bekijken.

15
weigeringen
De sans-papiers die afgelopen zomer in hongerstaking gingen, roeren zich opnieuw. Ze zijn 'in shock' omdat 15 van de 20 al behandelde aanvragen tot humanitaire regularisatie afgekeurd zijn.

Twintig dossiers voor humanitaire regularisatie werden al behandeld. Tot grote teleurstelling van de hongerstakers weigerde de Dienst Vreemdelingenzaken er 15. 'We zijn in shock', zegt Tarik Chaoui, de woordvoerder van de sans-papiers in de Begijnhofkerk. 'De dossiers van de geweigerde mensen waren erg goed. Ze wonen al jaren in België, hebben hier familie en spreken Frans of Nederlands. Als zij al geweigerd worden, ziet het er erg slecht uit voor de anderen. De angst, de wanhoop en stress zijn totaal.'

De angst, de wanhoop en stress bij de toenmalige hongerstakers zijn totaal.
Tarik Chaoui
Woordvoerder van de sans-papiers in de Brusselse Begijnhofkerk

Er zijn tot nu 414 dossiers ter beslissing ingediend. 'Elk dossier wordt tot in detail bekeken', zegt het kabinet-Mahdi. 'De staatssecretaris heeft de mensen nooit de hoop gegeven dat ze allemaal een goedkeuring zouden krijgen.' Als iemand bijvoorbeeld als toerist ons land binnenkwam maar nadien niet meer vertrok, is dat een nadelig element voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Het kabinet-Mahdi benadrukt dat deze dossiers niet soepeler behandeld worden dan andere aanvragen. 'Dat zou onrechtvaardig zijn tegenover andere mensen die een aanvraag doen en het zou een gevaarlijk precedent creëren.'

De volgende dagen beraden de voormalige hongerstakers zich over de situatie. Woensdag komt er een persconferentie voor de Begijnhofkerk. Dan weten we of de mensen zonder papieren tot een nieuwe hongerstaking overgaan, of andere acties plannen.

Mahdi laat asiel- en migratiediensten doorlichten

Met een stevige audit van de vier diensten van het Belgische asiel- en migratiebeleid wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi nagaan hoe de asielaanvragen dubbel zo snel verwerkt kunnen worden.

'Het moet mogelijk zijn om asielaanvragen binnen zes maanden af te handelen, terwijl dat nu gemiddeld een jaar of zelfs langer duurt', zegt Mahdi. 'Deze audit zal daartoe bijdragen, net als de lopende aanwerving van 700 bijkomende personeelsleden en de opmaak van een migratiewetboek.'

Het is al langer geweten dat ons land een grote achterstand heeft in de verwerking van migratiedossiers en dat de asielprocedures ellenlang zijn. Het is een van de redenen waarom mensen lang in de opvang blijven en er minder plaats is voor nieuwe instromers.

Daarom wil Mahdi een analyse van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De audit moet inzicht bieden in hoe de achterstand in de dossiers tot stand komt en hoe die weggewerkt kan worden.

De vraag is hoe de diensten beter kunnen samenwerken en hoe de digitalisering kan versnellen. De diensten moeten ook anders samenwerken omdat Mahdi iedereen die een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten individueel wil laten opvolgen. Het gaat om 24.000 bevelen per jaar.

De auditopdracht is toevertrouwd aan het consultancybureau Capgemini Belgium en zal tien maanden duren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud