Milquet stapt uit lokale politiek

©BELGA

Voormalig minister en cdH-partijvoorzitter Joëlle Milquet zal volgend jaar geen kandidaat meer zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in de stad Brussel.

Joëlle Milquet stapt uit de lokale politiek. De 56-jarige voormalige cdH-voorzitster zegt dinsdag op haar website dat ze geen kandidaat zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Op dit moment zit ze in de gemeenteraad van Brussel stad en zetelt ze in het Brussels Parlement.

Milquet voelt zich naar eigen zeggen sowieso minder in haar sas op het gemeentelijke vlak en merkt op dat ze nog nooit kandidaat-burgemeester was. 'Het zit meer in mijn karma om me te ontplooien in federale of Europese projecten', klinkt het. Sinds 2014 is ze verdwenen van dat federale niveau.

Beschuldiging

De cdH-politica stapte in april 2016 op als minister van Onderwijs, Kinderen en Cultuur in de Franse Gemeenschapsregering, nadat ze in staat van beschuldiging was gesteld voor mogelijke belangenvermenging. Ze zou in de aanloop naar de verkiezingen in 2014 kabinetsmedewerkers hebben ingezet voor haar campagne.

De rechtszaak maakt haar nog altijd politiek kwetsbaar. Toen cdH-voorzitter Benoit Lutgen in juni aankondigde dat hij zijn coalities met de PS in het Waals Gewest, het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap opblies, ketste dat meteen terug naar Milquet. In Brussel is namelijk DéFi, het vroegere FDF van Olivier Maingain, nodig voor een machtswissel. Maar Maingain maakte duidelijk dat hij geen zin heeft de schandalen van de PS voor de schandalen van Milquet te ruilen. Hij eist daarom dat ze uit de politiek verdwijnt, vooraleer hij Lutgen wil steunen.

Milquet lijkt die discussie nu te willen vermijden en steunt het door Olivier Maingain gewilde status quo. Ze roept op om in Wallonië en Brussel te blijven voortbesturen met de huidige regeringen en meerderheden. De Franstalige partijen kunnen de N-VA 'geen mooier cadeau geven dan verdeeld te blijven', zegt ze.

Poujadisme en bashing

Over die rechtszaak zwijgt ze in haar mededeling. Wel zegt ze dat ze zich niet thuisvoelt in het huidige politieke klimaat. Ze omschrijft dat als bestaande uit 'agressiviteit, simplistische partijdige standpunten, reductie van het politieke debat, afwezigheid van elementaire beleefdheid, ongeziene excessieve verdeeldheid tussen Franstaligen, mediatieke intimidatie, poujadisme en bashing.' Zelf zegt ze altijd haar campagnes correct te hebben gebouwd op inhoudelijke projecten. 

'Ik voel me niet meer thuis in de evolutie waarin het politieke landschap in Franstalig België evolueert', zegt ze op haar site. 'Ik verkies daarom een 'tour électoral' over te slaan.'

Madame Non

Milquet verwierf in Vlaanderen bekendheid als 'Madame Non' die de poging van Yves Leterme kelderde om in 2007 een oranje-blauwe regering zonder de PS te vormen. Onder druk van Milquet haalde Leterme de PS aan boord, zodat de regering een tweederdemeerderheid kreeg voor een staatshervorming. Die staatshervorming raakte vervolgens geen stap vooruit, terwijl door de komst van de PS ook het oranje-blauwe project grotendeels sneuvelde.

Na 2008 werd Milquet minister in de regering-Leterme, -Van Rompuy, -Leterme II en -Di Rupo. Door haar zenuwtergende manier van onderhandelen ontstond in die jaren een nieuw werkwoord: milquetiseren: het betekent een onderhandeling opknippen in oneindig veel details en vervolgens al die details uitvoerig bespreken.  

Schepen Brussel

Op gemeentelijk vlak lukte het nooit echt voor Milquet, omdat de PS onoverwinbaar was in Brussel stad. Wel werd ze in 2006 eerste schepen in Brussel, een mandaat dat ze vanaf haar ministerschap in 2008 niet actief meer uitoefende. In 2012 werd ze naar de oppositie geduwd, door een opeenvolging van coalitiewissels in het Brussels Gewest. In Schaarbeek duwde het cdH toenmalig vicepremier Laurette Onkelinx naar de oppositie, PS en MR veroordeelden toenmalig vicepremier Milquet in Brussel stad tot de oppositie, waarop cdH en MR in Molenbeek dan weer een einde maakten aan het tijdperk van Philippe Moureaux (PS).

Het was uitgerekend in de Brusselse gemeenteraad dat de Samusocial-affaire ontplofte en leidde tot het ontslag van PS-burgemeester Yvan Mayeur. Daarbij kwam ook het jarenoude systeem van gemeentelijke vzw's rond het stadsbestuur opnieuw in de schijnwerpers. CdH-voorzitter Lutgen greep die affaire aan om de PS uit de deelstaatcoalities te zetten.

Milquet kreeg sinds dat ontslag naar eigen zeggen aanbiedingen uit de privésector, maar 'het collectieve' blijft haar prioriteit, zegt ze.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud