Minister Bellot haalt uit naar Beke en Rutten in vliegdossier

©Tim Dirven

François Bellot is het verwijt beu dat hij niets doet om de knoop rond de luchthaven Zaventem te ontwarren. ‘De voorzitters van CD&V en Open VLD nemen hun telefoon nooit op.’

Brussel én Vlaanderen dragen een verpletterende verantwoordelijkheid in de politieke blokkering over het vlieglawaai rond de luchthaven van Zaventem’, stelt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). ‘Telkens ik de voorzitters van CD&V en Open VLD bel om een bemiddelaar aan te stellen, die een compromis moet zoeken tussen Vlaanderen en Brussel, geven ze niet thuis. Gwendolyn Rutten en Wouter Beke hebben het te druk, of iemand anders aan de lijn of moeten dringend naar een afspraak. Zij zitten wel federaal, in Vlaanderen en in Brussel in de meerderheid, hé.’

Bellot haalt zwaar uit in een reactie op de veelgehoorde kritiek dat hij ‘Monsieur Frigo’ is in grote mobiliteitsdossiers. Hij wordt van alle kanten belaagd om eindelijk met een oplossing te komen voor het vlieglawaai rond de luchthaven van Zaventem. Zowel Brussel als Vlaanderen hamert op een nieuwe vliegwet, die het mogelijk moet maken de huidige vliegroutes te wijzigen.

Minder dan een half jaar voor de lokale verkiezingen is het daar te laat voor, nu het door kieskoorts onmogelijk is geworden nog knopen door te hakken. De kritiek luidt dat Bellot in opdracht van zijn partijtop net dat wilde, het dossier bevroren te houden omdat het veel gevoelig ligt bij de liberale kiezers uit Brussel en de Franstalige Rand.

François Bellot ©Photo News

‘Daar is niets van aan’, luidt het nu bij Bellot. Die geeft ook Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault een flinke trap na. ‘Wat zij voorstelt, verschuift alleen de problemen. Het slaat nergens op.’ Fremault en met haar de hele Brusselse regering van minister-president Rudi Vervoort (PS) jagen Bellot op door met juridische stappen te dreigen. Fremault dreigt bij de Brusselse rechtbank een dwangsom van 100.000 euro per week te eisen als Bellot niet snel de vliegroutes aanpast in het voordeel van de Brusselaars. Maar Bellot stelt dat hij eerst een onafhankelijke impactstudie wil laten uitvoeren, waarvoor hij door een eerder gerechtelijk vonnis tot juli van dit jaar tijd heeft gekregen.

Bellot verdedigt zicht door te zwaaien met een compromisvoorstel dat hij in januari 2017 op de regeringstafel legde. Zijn nota ging veel verder dan de vliegwet. Die werkt alleen nieuwe Europese regels uit over de procedures om de vliegroutes te wijzigen. Het voorstel-Bellot ging over een breed pakket maatregelen.

Grootste vernieuwing was de invoering van ‘roterende vliegroutes’, waarbij afwisselend acht uur intensief over één gebied wordt overvlogen en dat vervolgens acht uur totale stilte krijgt. Daartegenover staan flinke investeringen in isolatie van huizen onder bepaalde vliegzones, een idee dat ook Brussels Airport-topman Arnaud Feist erg genegen is, en een bouwverbod bij de luchthaven.

Daarnaast is er de oprichting van een onafhankelijke waakhond die controleert of de geluidsnormen gerespecteerd wordt en een nieuw comité dat alle belanghebbenden bij de luchthaven samenbrengt. ‘Want ook de vakbonden en werkgevers zijn niet eens in staat consensus te vinden over een tekst van tien lijntjes als het over Brussels Airport gaat.’

Het compromis-Bellot werd door de topministers van de federale regering meteen van tafel geveegd. Bellot grijpt er nu toch naar terug. ‘Ik heb een voorstel dat klaar is om inhoudelijk te bediscussiëren. Maar niets beweegt. Iedereen is bang om zelfs maar naar het dossier te kijken’, stelt Bellot. ‘Nochtans is mijn voorstel - een combi van technische, technologische, economische en milieu-ingrepen in het buitenland , in Luik en in Charleroi de grote oplossing gebleken. Niet ruzie en rechtbanken’, besluit Bellot.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud