N-VA stelt zich vragen bij verdeling geld voor Europese toppen in Brussel

©BELGA

De N-VA plaatst grote vraagtekens bij de manier waarop het Brussels Gewest de miljoenen besteedt die het krijgt om de veiligheid bij Europese toppen te garanderen.

Elk jaar krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een federale dotatie om de uitgaven te dekken die nodig zijn om de veiligheid te garanderen tijdens Europese topbijeenkomsten en andere evenementen die te maken hebben met de internationale en nationale rol die onze hoofdstad speelt. Bij de zesde staatshervorming is die dotatie fors opgetrokken van 25 naar 55 miljoen euro. Sindsdien heeft de Brusselse regering ook een maximale vrijheid om die miljoenen te besteden, omdat de transfer niet langer een ‘subsidie’, maar een ‘dotatie’ is.

55 miljoen
Sinds de zesde staatshervorming krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk jaar 55 miljoen euro voor de beveiliging van de Europese toppen en andere internationale en nationale events in Brussel.

Brussels N-VA-Parlementslid Mathias Vanden Borre heeft bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) opgevraagd waar het geld uit het ‘Fonds Europese Toppen’ allemaal naartoe vloeit. Hij wou ook weten hoeveel geld naar de verschillende Brusselse politiezones stroomt. Vanden Borre kreeg de cijfers in handen voor het jaar 2018.

Volgens het N-VA-parlementslid blijkt uit de cijfers dat het geld niet billijk wordt verdeeld over de Brusselse politiekorpsen. ‘Minister-president Vervoort liet me weten dat de Brusselse regering de dotatie verdeelt over de politiezones op basis van hun personeelsbestand’, zegt Vanden Borre. ‘Maar ik heb vastgesteld dat die verdeling niet billijk verloopt. De zes politiezones ontvingen gemiddeld 5.339 euro per personeelslid. De zone Polbru (Brussel Hoofdstad - Elsene, red.) spendeerde 36.830 uren aan de beveiliging van de Europese toppen in 2018. Toch kreeg die politiezone maar 4.371 euro per personeelslid.’

‘Ondanks het feit dat de politiezone Brussel-Zuid slechts 3.534 uren spendeerde aan de beveiliging van de toppen in 2018, ontving die zone 5.350 euro per personeelslid. Dat is 979 euro meer dan Polbru.’

32 miljoen euro

‘De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) heeft al vaak aangeklaagd dat zijn politiezone onvoldoende financiering krijgt van de federale overheid, maar hij moet zich dus tot de Brusselse regering richten. De totale dotatie voor de zes Brusselse politiezones bedraagt 32 miljoen euro. Als we dat delen door het aantal personeelsleden, is dat 5.071 euro per personeelslid. Dan zou Polbru ruim 1,768 miljoen euro extra moeten krijgen, goed voor 12,805 miljoen euro.’

Uit de cijfers die de Brusselse minister-president vrijgaf, blijkt volgens het N-VA-parlementslid ook dat de politiezone Brussel-West 24.000 uren gespendeerd heeft aan de beveiliging van de Europese topbijeenkomsten in 2018. ‘Maar de Europese toppen worden niet georganiseerd op het grondgebied van die politiezone.’

Vanden Borre maakte ook de optelsom van alle resterende gelden die uit het Fonds Europese Toppen zijn gebruikt in 2018, zoals 3 miljoen euro die de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB kreeg uit het fonds om de veiligheid op haar net te versterken. ‘Bij het optellen van alle uitgaven kom ik uit op een totaalbedrag van 52,281 miljoen euro. Betekent dat dat de middelen van het Fonds (55 miljoen euro, red.) niet volledig gebruikt werden door de Brusselse regering?’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect