Rechtbank verbreekt uitbatingscontract Koninklijk Circus

©BELGA

De stad Brussel bijt definitief in het zand in het dossier rond het Koninklijk Circus en de vzw Brussels Expo.

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft het contract tussen de stad Brussel en de vzw Brussels Expo over de uitbating van het Koninklijk Circus geannuleerd. Het gaat om een beslissing ten gronde. De Raad van State had vorige zomer al de beslissing van de stad Brussel om het tijdelijk gebruik aan Brussels Expo toe te kennen verworpen. 

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelt de stad Brussel omdat die niet de noodzakelijke maatregelen getroffen heeft om belangenvermenging en partijdigheid te vermijden.

Daarmee krijgen de aanklagers, het consortium Sportpaleis-Botanique, definitief het gelijk. De Botanique was jaren uitbater van het Koninklijk Circus in de parlementswijk. De stad Brussel besliste vorig jaar om de uitbating van de concertzaal zelf in handen te nemen nadat ze het vorige contract met de Botanique vervroegd had stopgezet. Brussel sloot daarop een uitbatingscontract af met Brussels Expo, een vzw waarin enkele sleutelposities bezet worden door Brusselse politici of hun vertrouwelingen. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) is voorzitter van Brussels Expo.

De overdracht aan Brussels Expo gebeurde in de coulissen, zonder publieke aanbesteding. De Botanique stapte daarop naar de rechter. Er kwam alsnog een aanbesteding, met twee kandidaten: Brussels Expo en het consortium Botanique-Sportpaleis. De stads-vzw haalde het contract binnen, waarop de concertorganisatoren opnieuw naar de rechter stapten. Die geeft hen nu definitief gelijk. 

Partijdigheid

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelt de stad Brussel omdat die niet de noodzakelijke maatregelen getroffen heeft om belangenvermenging en partijdigheid te vermijden. Volgens de rechtbank was de toekenning van de concessie van het Koninklijk Circus aan Brussels Expo in strijd met de beginselen van concurrentie en onpartijdigheid.

Bianca Debaets (CD&V), Brussels staatssecretaris en oppositielid in de gemeenteraad van de stad Brussel, vindt het een goede zaak dat de rechtbank de stad terugfluit. 'Ik zeg al lang dat de stad Brussel in de Brusselse culturele sector tekeergaat als een olifant in een porseleinwinkel. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen om het Koninklijk Circus uit te baten. De muzieksector in Brussel verdient beter dan het autoritaire en zelfingenomen beleid dat we de afgelopen jaren hebben gekend', aldus Debaets.

Door het juridisch getouwtrek is het Koninklijk Circus bijna een jaar dicht. De concertzaal zou normaal in september weer opengaan na renovatiewerken. Het stadsbestuur gaat de zaal zelf uitbaten. Aan het hoofd van het Koninklijk Circus komt Denis Gérardy. Hij stond ook een tijdje aan het hoofd van de concertzalen Paleis 12 en La Madeleine. Beide zalen worden uitgebaat door Brussels Expo.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect