Rechter mag toezien op locatie van meetpunten luchtkwaliteit

©BELPRESS

Een rechter mag de overheid verplichten om de luchtkwaliteit te meten op de meest vervuilde plaatsen in de stad. Dat heeft het Europese Hof van Justitie woensdag geantwoord op een prejudiciële vraag van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Voor de Brusselse rechtbank twisten een aantal Brusselaars en de ngo ClientEarth met het Brusselse gewest over het luchtkwaliteitsplan van de hoofdstad. Volgens de klagers neemt hun overheid het niet te nauw met de Europese regels. Zo zou de rapportering van de luchtkwaliteit te wensen overlaten.

In zijn arrest bevestigt het Hof dat de Europese regels de bevoegde overheden verplichten om de luchtkwaliteit op dusdanige manier te meten dat gegevens worden verkregen over de verontreiniging op de meest vervuilde plaatsen.

Geen gemiddeldes

De overheid behoudt volgens het Hof wel de vrijheid om locaties te kiezen, maar ze moet de keuze van die locaties documenteren en de rechter moet kunnen toetsen of de Europese verplichting is nagekomen. De rechter is ook bevoegd om desnoods een bevel uit te vaardigen om ervoor te zorgen dat de plaatsing van de meetstations voldoet aan de Europese criteria.

Het Hof stelt ook dat een gemiddelde, bepaald op basis van de resultaten van verschillende meetstations, geen goed beeld geeft over de blootstelling van de bevolking aan vervuilde lucht. Bij de beoordeling over de vraag of de Europese grenswaarden worden nageleefd, moet de overheid zich wel degelijk baseren op het niveau van verontreiniging op élk afzonderlijk meetpunt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect