Voorstel voor Brusselse stadstol botst op verzet

©BART DEWAELE

De Brusselse Open VLD'er Sven Gatz benadrukt dat eerst overleg nodig is met het Vlaams en het Waals Gewest. Ook Voka en de N-VA reageren afwijzend op de Brusselse plannen voor de invoering van een soort stadstol.

Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) vindt de verklaringen van zijn Groen-collega Elke Van den Brandt over een Brusselse stadstol ‘voorbarig’. Brussels minister van Mobiliteit Van den Brandt kondigde woensdag in De Tijd aan dat het Brussels Gewest nog deze legislatuur een variant op de omstreden kilometerheffing gaat invoeren. De nieuwe Brusselse regering kiest voor een stadstol met een variabel tarief, afhankelijk van het tijdstip en het type wagen.

‘In het Brussels regeerakkoord staat dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Nationaal Klimaatplan overleg zal plegen met het Vlaams en het Waals Gewest over een mobiliteitssturende slimme kilometerheffing’, zegt Gatz, die mee verantwoordelijk is voor de uitwerking van de maatregel. ‘Zolang de Vlaamse en de Waalse regering niet gevormd zijn en zolang dat overleg niet heeft plaatsgevonden, is elke verklaring van leden van de Brusselse regering hierover voorbarig.’

Economische agenda

Voka Metropolitan, de ondernemersorganisatie die de belangen van de bedrijven in Brussel en de Vlaamse rand behartigt, heeft ernstige bedenkingen. 'Het Brussels regeerakkoord is sociaal en groen, maar de economische agenda is ver te zoeken. De eerste aankondiging van een Brussels minister in deze regering lijkt de bedrijven en de -hoofdzakelijk Vlaamse – pendelaar niet te ondersteunen', zegt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

Wij missen twee zaken: overleg en een intelligente kilometerheffing.
Jan Van Doren
Directeur Voka Metropolitan

Van Doren: 'In het regeerakkoord stond dat er in overleg met de andere gewesten een intelligente kilometerheffing ingevoerd zou worden. Wij missen twee zaken: overleg en een intelligente kilometerheffing.' Eenzijdig een stadstol invoeren dreigt volgens Voka een extra drempel op te werpen voor wie in Brussel wil komen werken. Voor de Vlamingen wordt de tol niet gecompenseerd via de autofiscaliteit. 

Het huidige voorstel is volgens Voka Metropolitan niet veel meer dan een veredelde autoheffing. Want er is geen sprake van alternatieven zoals extra openbaar vervoer, overstapparkings of fietssnelwegen. 'We vragen met aandrang dat welwillend en met open geest samengewerkt wordt tussen Brussel en Vlaanderen om die gordiaanse verkeersknoop te ontwarren', zegt Van Doren.

Autonome aanpak

Unizo sluit zich daarbij aan. 'Een doortastende en werkbare mobiliteitsaanpak creëer je niet door naast elkaar te werken' zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. 'Dat geldt voor de kilometerheffing, maar net zo goed voor de aanleg van fietspaden die niet zomaar aan de gewestgrenzen kunnen doodlopen, voor het openbaar vervoer dat gewestoverschrijdend vlot op elkaar moet inhaken. Zoals het er nu voor staat, gaat de autonome aanpak van Brussel vooral de Vlaamse en Waalse pendelaars treffen.'

Het Verbond van Belgische Ondernemingen benadrukt ook dat een alomvattende aanpak noodzakelijk is. 'We zijn voor een slimme heffing om de verkeersstromen te sturen, maar alleen als dat gepaard gaat met een compensatie door taksen op autobezit af te schaffen én als alle regio's een vergelijkbaar systeem hanteren', zegt VBO-topman Pieter Timmermans.

Spierballengerol

Cieltje Van Achter, het Brusselse kopstuk van de N-VA, reageert afwijzend op het voorstel. 'Welk signaal wil onze Brusselse regering geven door dit spierballengerol?', schrijft ze op Twitter. 'Dat pendelaars dubbel moeten betalen om naar hun hoofdstad te komen (via tol en belastingen voor pendelverkeer)? Dat overleg tussen de gewesten eenrichtingsverkeer is?' 

'In Brussel hebben we geen productie, maar diensten en die bedrijven kunnen snel verplaatst worden. De Brusselse regering moet daarom omzichtig te werk gaan.' Van Achter wijst er ook op dat Van den Brandt niets zegt over de federale middelen die het Brussels Gewest ontvangt om de kosten voor de pendelaars op te vangen.

Vlaamse pendelaar

Touring is voorstander van een landelijk systeem van rekeningrijden of spitsrijden, zegt woordvoerder Danny Smagghe. ‘De invoering van een Brusselse tolheffing kan makkelijk overkomen als een maatregel om de Vlaamse pendelaar nog eens extra aan te pakken.’

‘Voor zo’n stadstol wordt ingevoerd, moeten de alternatieven worden uitgebreid, bijvoorbeeld door het metronetwerk uit te breiden en door te trekken tot de Vlaamse rand.’ Voorlopig vindt Smagghe het nieuws over de invoering van een Brusselse stadstol voorbarig. ‘Maar waar rook is, is vuur.’

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud