Werkgevers verwelkomen plannen voor zone 30 in Brussel

De Brusselse regeringsonderhandelaars willen van een groot deel van het gewest een zone 30 maken. ©Franky Verdickt/ID

Het voorstel van de Brusselse regeringsonderhandelaars voor een algemene zone 30 in het gewest valt in goede aarde bij de Vlaamse en Brusselse werkgeverskoepels. Het plan moet de verkeersveiligheid bevorderen.

Voor de Brusselse onderhandelaars is de mobiliteit de topprioriteit. In een voorlopige versie van het regeerakkoord die dit weekend is uitgelekt, staan plannen voor extra trams, een nieuwe metrolijn tussen Vorst en Evere, een dieselban tegen 2030 en een netwerk van veilige fietspaden. Een algemene zone 30 in de Brusselse straten moet het autogebruik terugdringen. Belangrijke assen, zoals de kleine ring of de tunnels, worden wel ontzien.

De Brusselse mobiliteitsplannen krijgen vaak de kritiek dat ze te weinig rekening houden met de Vlaamse pendelaars. Veel pendelaars maken nog altijd gebruik van de wagen. Maar de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka staat positief tegenover de zone 30-plannen. ‘Op voorwaarde dat op de grote assen de maximumsnelheid ten minste 50 kilometer per uur blijft’, zegt woordvoerder Robin Goossens. Bij de Brusselse werkgeversorganisatie Beci klinkt eenzelfde geluid.

Sommige studies suggereren dat een verlaagde maximumsnelheid de doorstroming kan verbeteren, al werd dat vooral voor snelwegen onderzocht. Maar een negatief effect heeft de zone 30 zeker niet. ‘Als er al tijdverlies is, dan is dat miniem’, zegt Stef Willems van Vias Institute, het kenniscentrum over de verkeersveiligheid. ‘Voor de invalswegen blijft 50 kilometer per uur gelden. Het gaat maar over twee à drie kilometer aan wegen waar de snelheid wordt beperkt.’

Fileprobleem

De maatregel volstaat niet om het fileprobleem aan te pakken. ‘Dat is ook niet het hoofddoel. Een zone 30 is in de eerste plaats een leefbaarheidsmaatregel’, zegt Willems. Voor Beci moeten de belangen van de pendelaars en de inwoners niet tegengesteld zijn. ‘Meer verkeersveiligheid zal mensen in de Rand stimuleren met de fiets te komen en zo het fileleed doen dalen’, zegt secretaris-generaal Jan De Brabanter.

Een dieselban is slogantaal. Liever een moderne diesel wagen dan een oude benzine-auto.
Jan De Brabanter
topman brusselse werkgeverskoepel Beci

De roep om meer veiligheid is groot. Dit weekend nog liet een voetganger het leven na te zijn overreden. Of de straten echt veiliger worden door de zone 30 staat of valt met de handhaving ervan. Daarvoor is meer nodig dan de aanpassing van wat verkeersborden. Aangepaste infrastructuur, zoals rotondes, drempels en brede fietspaden, moet de bestuurders vanzelf trager doen rijden.

Ondanks hun positieve oordeel zien de werkgevers nog lacunes in het akkoord. Zo is Voka tevreden met de plannen om het openbaar vervoer te promoten. ‘Maar dat gaat hand in hand met overstapparkings in en rond de stad’, zegt Goossens. ‘Wij pleiten daarom voor 25.000 extra plaatsen op die parkings.’

Kilometerheffing

In hun verkiezingsmemorandum hebben Voka, Beci en de Waalse werkgeversorganisatie UWE in mei nog gepleit voor de invoering van een slimme kilometerheffing. ‘Dat is geen nieuwe taks, maar kan bestaande belastingen op de inverkeerstelling vervangen. Iedere bestuurder moet worden aangemoedigd de auto te laten staan’, zegt De Brabanter. Het akkoord wil daarover een dialoog aangaan met de andere gewesten, maar Vlaanderen is voorlopig geen voorstander.

De werkgeversorganisaties zijn dan weer koele minnaars van de dieselban in 2030 die op tafel ligt. ‘We zijn voorstander van het terugdringen van de emissies, maar niet van het op voorhand uitsluiten van energiebronnen. Sommige transportfirma’s hebben voorlopig geen duurzaam alternatief voor lange afstanden’, zegt Goossens.

‘Een dieselban is slogantaal. We zien meer heil in een lage-emissiezone dan in de ban van een specifieke energiebron. Een efficiënte dieselwagen is beter dan een oude benzine-auto’, zegt De Brabanter.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud