Actieplan om langdurig zieken te activeren op tafel

Vlaams minister voor Werk Hilde Crevits. ©BELGA

Hilde Crevits heeft een actieplan klaar om langdurig zieken vlotter aan de slag te krijgen. 'De focus moet verschuiven naar wat mensen nog kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen.'

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) blijkt dat het aantal langdurig zieken stelselmatig stijgt en dat ons land dit jaar de kaap van de half miljoen langdurig zieken zal overschrijden, zo schreef de krant De Standaard recent.

Op Vlaams niveau kondigde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een actieplan aan. De CD&V-minister heeft dat plan nu klaar. Het heeft drie grote doelstellingen: een mentaliteitswijziging realiseren, meer re-integratietrajecten om meer arbeidsongeschikten aan een job te helpen en meer inzetten op preventie.

Een van de grote ambities is om meer mensen via re-integratietrajecten opnieuw aan het werk te krijgen. Momenteel blijven de cijfers wat onder de ambities. Zo lag de ambitie voor 2020 op 5.000 trajecten maar werden er - ook omwille van de coronacrisis - maar 3.602 opgestart. Toch wil minister Crevits het aantal trajecten verder opkrikken. In 2023 ligt de ambitie op 10.000 trajecten.

x 2
re-integratietrajecten
Crevits wil het aantal re-integratietrajecten voor langdurig zieken verdubbelen naar 10.000.

Het plan mikt ook op een 'mentaliteitsverandering'. 'De focus moet verschuiven naar wat mensen nog kunnen, in plaats van wat ze niet meer kunnen', klinkt het. Zo is het onder meer de bedoeling om de dienstverlening van VDAB beter bekend te maken bij de gezondheidssector, zodat bijvoorbeeld huisartsen arbeidsongeschikten beter de weg kunnen wijzen.

Dynamische systemen

Het Vlaamse actieplan dringt ook aan op een nauwere samenwerking en een betere gegevensdeling met het RIZIV en de ziekenfondsen. Daarnaast vraagt Vlaams minister Crevits de federale regering om meer dynamische systemen mogelijk te maken om werk te combineren met ziekte.

Werk moet altijd lonen.
Hilde Crevits
Vlaams minister van Werk

Zo zou kunnen onderzocht worden in welke mate uitzendarbeid daarbij een rol kan spelen. 'Werken moet altijd lonen. Problemen met de terugvalpositie en het verliezen van bepaalde rechten moet weggewerkt worden', aldus Crevits.

Aangepaste context

Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) reageert tevreden op het plan. 'Er zijn heel veel mensen in langdurige ziekte die op vandaag in een aangepaste context opnieuw aan de slag zouden kunnen gaan', zegt hij. 'Vlaanderen laat die mensen niet los en investeert in hen.'

De N-VA'er kijkt ook naar het federale niveau, waarmee Crevits door structureel overleg een betere afstemming beoogt. 'Bij wie aangepast werk door een multidisciplinair team als mogelijk wordt geacht, zou na vijf maanden een verplicht re-integratietraject moeten kunnen worden opgelegd. Daar hebben we federaal voor nodig. Ik reken erop dat men die belangrijke Vlaamse vraag daar zal honoreren', aldus Ronse.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud