Afschaffing fiscaal voordeel bedrijfswagens levert schatkist 1,9 miljard op

De Klimaatcoalitie wil het aantal salariswagens in ons land verminderen. ©Illias Teirlinck/ID

Het einde van het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens zou de schatkist 1,9 miljard euro opleveren en het autoverkeer met 3,6 procent verminderen. Dat berekende het Planbureau.

De Klimaatcoalitie, een collectief van milieu- en middenveldorganisaties, stelde verschillende maatregelen voor om België meer CO2-neutraal te maken. Het Planbureau heeft op vraag van vicepremier Kris Peeters (CD&V) de budgettaire effecten van die maatregelen berekend

Het meest in het oog springende voorstel was het aantal salariswagens te verminderen. Het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens afschaffen zou volgens het Planbureau de schatkist 1,9 miljard euro opleveren.

Mobiliteitsbudget

Dat is minder dan wat Groen had berekend. Volgens de groenen zou de afschaffing van het fiscaal voordeel ruim 3 miljard euro opleveren. Dat geld kan dienen voor een mobiliteitsbudget voor alle werkende Belgen.

Het Planbureau berekende ook de mobiliteitseffecten. Als het fiscaal voordeel verdwijnt, zou het aantal gereden kilometers met 3,6 procent dalen terwijl het aantal kilometers met het openbaar vervoer met 6,7 procent zou stijgen. Ook het transport te voet of met de fiets zou stijgen. 

-3,6%
Bedrijfswagens
De afschaffing van het fiscaal voordeel van bedrijfswagens zou het aantal gereden kilometers met 3,6 procent doen krimpen.

De afschaffing van de bedrijfswagens zou volgens het Planbureau ook goed zijn voor het milieu. Als het fiscaal voordeel in 2020 verdwijnt, zou de CO2-uitstoot tegen 2024 met 2,7 procent dalen. 

De klimaatcoalitie vroeg de regering ook een einde te maken aan de versnippering van woningen en aan de ontwikkeling van weginfrastructuur die leidt tot meer transport. Die vraag heeft het Planbureau niet berekend omdat het eerder om een bevoegdheid van de deelstaten gaat.

Koolstofprijs

Een derde vraag was een koolstofprijs in te voeren voor sectoren die niet onder het systeem van de Europese emissiehandel vallen. Dat systeem is opgezet als hulpmiddel om de CO2-uitstoot in de EU terug te dringen. Europese bedrijven uit de energie-intensieve industrie en de elektriciteitssector betalen voor hun CO2-uitstoot, maar andere sectoren niet. Daar wil de Klimaatcoalitie verandering in brengen.

Het Planbureau berekende eerder al de kostprijs voor een koolstofprijs op transport bovenop de bestaande accijnzen op benzine en diesel. Die kunnen tegen 2030 minstens 780 miljoen euro opleveren, leert de studie. Het effect op het verkeersgedrag is eerder beperkt. Het aantal gereden kilometers zou slechts met 1 procent dalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud