'Als werknemers hun verlof uitstellen, is er een probleem'

De voorzitter van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, zit in de cockpit van de Economic Risk Management Group, die ervoor moet zorgen dat onze bedrijven blijven draaien. ©BELGA

De Economic Risk Management Group (ERMG) onder leiding van Pierre Wunsch en Piet Vanthemsche buigt zich over de vraag hoe we de economische schok van de coronacrisis het best kunnen opvangen. 'Als het merendeel van de werknemers hun verlof uitstellen, dreigen bij een heropleving heel wat mensen met vakantie te zijn.'

De zogenaamde Economic Risk Management Group (ERMG) die op 18 maart is geïnstalleerd, draait ondertussen op volle toeren. Vanavond en morgenavond komt de kerngroep  weer bijeen. Ze zal zich buigen over de maatregelen die nodig zijn om te vermijden dat de coronacrisis een economische kaalslag wordt.

De Economic Risk Management Group moet België door de economische crisis leiden, net zoals een stuurgroep onder leiding van wijlen Luc Coene, de toenmalige gouverneur van de Nationale Bank, ons land door de bankencrisis van 2008 gidste. Nu speelt zijn opvolger Pierre Wunsch die rol. Hij doet dat samen met gewezen Boerenbond-topman en dioxinecrisismanager Piet Vanthemsche. Als covoorzitter van de ERMG speelt Vanthemsche vooral de rol van verbindingsman tussen de mensen die de gezondheidscrisis aanpakken en de groep die zich bezighoudt met de economische impact.

Realtime

Het is altijd oppassen voor ongewenste effecten.
Geert Sciot
Woordvoerder ERMG

De Economic Risk Management Group heeft werkgroepen in gang gezet, die bestaan uit experts van werkgevers- en werknemersorganisaties, de Nationale Bank, het Planbureau, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en Economische Zaken. Om de twee dagen wordt teruggekoppeld naar een centrale kern, waarin vertegenwoordigers van premier Sophie Wilmès en de vicepremiers zitten, alsook vertegenwoordigers van de deelstaten en de topmannen van de departementen economie. Die centrale kern beslist welke voorstellen worden overgenomen om ervoor te zorgen dat bedrijven en infrastructuur 'die zeer kritisch zijn voor ons land' blijven draaien. 'Het is altijd oppassen voor ongewenste effecten', zegt woordvoerder Geert Sciot.

Eerste schokken

De eerste schokken van de coronacrisis zijn inmiddels opgevangen. Door uitstel van betalingen toe te staan zijn de liquiditeitsproblemen waarmee gezinnen en vooral ondernemingen plots werden geconfronteerd, grotendeels verholpen. De banken en de verzekeringssector zijn daarmee akkoord gegaan. De overheid geeft rugdekking met een bazooka van 50 miljard euro.

Een volgende fase die wordt voorbereid, is hulp voor bedrijven die met solvabiliteitsproblemen te kampen krijgen. Zo lijkt SN Brussels dringend nood te hebben aan een kapitaalinjectie (zie inzet).

Ondertussen krijgt de ERMG ook feedback vanuit de werkgeversorganisaties en vakbonden over problemen die opduiken op het terrein. Zo ligt de vraag op tafel wat moet gebeuren met de huur van commerciële oppervlaktes. Moet ook daarvoor een uitstel worden toegestaan? Heel wat kmo's en zelfstandigen zitten ook met de handen in de haren omdat leasingcontracten blijven lopen.

Aan de slag

Volgens schattingen ligt nu 30 tot 40 procent van de privésector in ons land stil.
.
.

Een ander vraagstuk dat voorligt in de Economic Risk Management Group, is hoe mensen overhaald kunnen worden om te gaan werken, zodat de economie niet helemaal platvalt. Volgens schattingen ligt nu 30 tot 40 procent van de privésector in ons land stil.

Zelfs voor essentiële bedrijven is het nodig dat niet-essentiële bedrijven blijven draaien, zegt woordvoerder Geert Sciot. 'Als je slachthuizen wilt openhouden, heb je poetsbedrijven nodig. Als er onvoldoende vrachtwagenbestuurders zijn omdat die vaak uit het buitenland komen, krijg je problemen met de bevoorrading van voedingswinkels.'

In overleg met de regering-Wilmès en de deelstaatregeringen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel onderzoekt de ERMG welke aanmoedigingen ze kunnen geven om mensen aan de slag te houden en te krijgen. Er liggen enkele varianten op tafel, zoals de 'bibberpremie' van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, een combinatie van deeltijdse tijdelijke werkloosheid met een flexi-job, of nog de activering van bruggepensioneerden. 

Congé opnemen?

Er worden binnen de ERMG ook scenario's gemaakt met verschillende prognoses over de Belgische 'lockdown light'. Elke week dat die langer duurt, dikt het begrotingstekort met zeker 4 miljard euro of 1 procent van het bbp aan. De prijs die we betalen, kan worden opgevangen als straks de economie weer aantrekt.

Vandaar dat de ERMG zich ook al buigt over maatregelen om een economisch herstel in de hand te werken. En dan rijst de vraag of werknemers die tijdelijk minder moeten werken, straks hun paasvakantie zullen opnemen. 'Als het merendeel van de werknemers hun verlof uitstellen, dreigen bij een heropleving heel wat mensen met vakantie te zijn.'

Regering-Wilmès moet knoop doorhakken over Brussels Airlines

De regering-Wilmès moet de komende dagen of weken beslissen wat ze doet met de vraag van Brussels Airlines voor een kapitaalinjectie van 200 miljoen euro. 'We zijn ermee bezig', klinkt het in regeringskringen. Door de coronacrisis is SN Brussels in zwaar weer terechtgekomen.

De regering keek tot dusver vooral naar de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, waar SN Brussels deel van uitmaakt. Maar Lufthansa is zelf bij de Duitse autoriteiten gaan aankloppen voor steun, waardoor het Brussels Airlines niet meteen uit de nood kan helpen. Lufthansa zou mikken op een Duits-Oostenrijks-Zwitsers-Belgisch akkoord, maar die plannen zijn nog erg pril.

Het dossier ligt op het bord van Koen Van Loo, de topman van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), die ook de werkgroep voor grote bedrijven binnen de Economic Risk Management Group voorzit. Als de FPIM een participatie neemt in Brussels Airlines, is de vraag meteen ook of België in ruil weer aandeelhouder wordt. Ook andere maatschappijen in moeilijkheden, zoals TUI en Air Belgium, dreigen dan te komen aankloppen voor steun.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud