Arbeidsinspectie ontdekte vorig jaar meer zwartwerk

Na de horeca is de bouw de sector waar de meeste overtredingen tegen de sociale wetgeving worden vastgesteld. ©Hollandse Hoogte / Ger Loeffen

De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar meer inbreuken vastgesteld voor zwartwerk en andere sociale fraude. Veruit de meeste inbreuken zijn ontdekt in de horeca en de bouw.

Het afgelopen jaar heeft de Arbeidsinspectie - de afdeling Toezicht op de Sociale Wetten - over heel het land 8.186 inbreuken ontdekt. Dat zijn er meer dan het jaar voordien, toen er nog sprake was van 7.822 inbreuken. Dat blijkt uit cijfers van ontslagnemend minister van Werk Kris Peeters (CD&V) over de strijd tegen zwartwerk en andere vormen van sociale fraude.

Nochtans zijn vorig jaar niet meer onderzoeken uitgevoerd naar zwartwerk en andere vormen van sociale fraude. In 2018 waren er 13.710 onderzoeken tegenover 13.837 in 2017.

Niet alle inbreuken die de Arbeidsinspectie ontdekt, worden meteen met een boete bestraft. Er volgen ook waarschuwingen en regularisaties. Sommige dossiers worden doorgespeeld aan het gerecht. Veruit de meeste boetes zijn vorig jaar in Vlaanderen opgelegd: 808 tegenover 296 in Wallonië en 144 in Brussel. De resterende 27 zijn opgelegd door de nationale directies. ‘Gewoon zwartwerk’ wordt doorgaans bestraft met een administratieve boete van zo’n 2.400 euro. Een strafrechtelijke boete kan oplopen tot 48.000 euro.

Horeca, bouw en kleinhandel

In welke sectoren zijn vorig jaar vooral inbreuken gepleegd? In de drie gewesten levert dat dezelfde (weinig verrassende) top drie op. De meeste inbreuken zijn vastgesteld in de horeca. Dan volgen de bouwsector en de kleinhandel.

©Mediafin

Deze week is nog een Gentse bouwondernemer van Russische origine tot een boete van 24.000 euro veroordeeld. Dat was het gevolg van een controle die de Arbeidsinspectie in maart vorig jaar uitvoerde in Brugge. De man bleek zijn personeel zelfs op te sluiten op de werven. De vensters waren afgeplakt en de deur was op slot. Toen de inspecteurs door de gleuf van de brievenbus zagen dat er mensen aan de slag waren, konden die niet eens de deur openen. Het personeel werkte in het zwart en bij een volgende controle werd opnieuw een zwartwerker aangetroffen.

Maar de Arbeidsinspectie ontdekte vorig jaar niet alleen inbreuken in de horeca en de bouw. In oktober deed de inspectie in Antwerpen ook een opmerkelijke inval bij de grootste private ambulancedienst van het land. Daar zijn vaststellingen gedaan over de arbeidsduur en de lonen, maar het onderzoek loopt nog. Het was niet de enige private ambulancedienst waar de Arbeidsinspectie langskwam. De meeste werkgevers bleken niet bereid te zijn de opgelegde aanpassingen door te voeren, waarop de dossiers aan de arbeidsauditoraten zijn overgemaakt.

Meer in Vlaanderen

Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel heeft de Arbeidsinspectie vorig jaar meer inbreuken vastgesteld. De afdeling die toeziet op de sociale wetten telde vorig jaar 5.057 inbreuken in Vlaanderen. Dat zijn er een pak meer dan in de rest van het land. In Wallonië ging het om 2.018 inbreuken en in Brussel om 1.111.

Er is dan ook een pak meer gecontroleerd in Vlaanderen, blijkt nog uit de cijfers. Vorig jaar zijn in Vlaanderen bijna achtduizend (7.967) onderzoeken gebeurd naar zwartwerk en andere sociale fraude. In Wallonië vonden nog niet half zoveel onderzoeken plaats (3.851) en in Brussel vier keer minder (1.892).

Volgens Peeters verklaren meerdere factoren waarom er zoveel meer inbreuken en onderzoeken in Vlaanderen zijn. ‘Er zijn nu eenmaal meer bedrijven en werkgevers gevestigd in Vlaanderen. Meer economische activiteit betekent ook meer werk’, stelt hij. ‘Er zijn ook meer inspecteurs in Vlaanderen.’

‘In Antwerpen en Oost-Vlaanderen heeft de Arbeidsinspectie, afdeling Toezicht op de Sociale Wetten, ook twee proefprojecten opgestart. Er zijn twee gespecialiseerde directies opgericht, terwijl de andere directies ‘allrounders’ zijn gebleven.’

‘Nog een verklaring is dat sommige arbeidsauditoraten meer gefocust zijn op de sociale fraude. Die organiseren dus meer acties dan de anderen, wat zeker het geval is in Limburg. Maar hoe dan ook: de Arbeidsinspectie strijdt overal in het land op een gelijksoortige manier tegen de sociale fraude. Wat telt, is dat het aantal inbreuken in 2018 is gestegen in de drie regio’s.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud