Bedrijven zien blijvende stijging telewerk

36 procent van de bedrijven verwacht een stijging van het telewerk. Dat blijkt uit een enquête van de Nationale Bank.

Ondernemingen verwachten dat de coronacrisis een blijvende impact heeft op de manier van werken en signaleren een traag herstel van de Belgische economie.

De coronacrisis heeft veel bedrijven verplicht hun werkorganisatie aan te passen. 'Bijna twee ondernemingen op de drie verwachten dat die aanpassing een permanent karakter zal hebben', blijkt uit een enquête van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties bij meer dan 4.400 bedrijven en zelfstandigen.

De belangrijkste aanpassing is dat de werkorganisatie in de toekomst soepeler is dan voor de start van de coronacrisis. 36 procent van de bedrijven verwacht een stijging van telewerken en 19 procent voorspelt soepeler werkroosters. Voorts verwacht een kwart van de ondernemingen een daling van de zakenreizen.

Zakenreizen worden vooral in de industrie afgebouwd.
Nationale Bank

Die percentages verschillen sterk per sector. Telewerk stijgt vooral in de informatie - en communicatiesector, de financiële sector en ondersteunende diensten. Zakenreizen worden meer afgebouwd in de industrie.

Vlaamse bedrijven minder somber

Intussen verloopt het herstel van de Belgische economie relatief traag. De omzet van de ondervraagde ondernemingen is nu 13 procent lager dan normaal, tegenover 17 procent eind juni. 'In vrijwel alle sectoren is de zwakke vraag de belangrijkste oorzaak van het omzetverlies.' Voorts valt op dat de ondernemingen uit Wallonië en Brussel somberder zijn dan die uit Vlaanderen.

De verschillen tussen de bedrijfstakken blijven erg groot. De omzet van de sector kunst, amusement en recreatie blijft ruim 80 procent lager dan normaal, vooral omdat sommige activiteiten nog altijd verboden zijn. De omzet van de horeca is 42 procent lager, tegenover 50 procent eind juni.

-10%
omzetdaling
De bedrijven verwachten dat de omzet in 2021 nog altijd 10 procent lager dan normaal ligt.

De bedrijven verwachten het komende jaar niet veel beterschap. Ze voorspellen dat de omzet in 2021 nog altijd 10 procent lager dan normaal blijft. Vooral de sectoren kunst, amusement en recreatie (-44%) en horeca (-37%) verwachten ook volgend jaar lage omzetcijfers.

Risico op faillissement

Het risico op een faillissement wordt nu op 8 procent geraamd tegenover 5 procent eind juni. Dat risico blijft hoog in de sectoren kunst, amusement en recreatie (30%) en horeca (20%). De ondervraagde ondernemingen ramen dat 9 procent van de bedrijven in hun sector een faillissement heeft aangevraagd of een faillissementsprocedure doorloopt. De bezorgdheid van de ondernemingen over hun commerciële activiteiten is flink gestegen en weer bijna even hoog als in april.

De bedrijven verwachten dat het aantal jobs met 2 procent of ruim 50.000 daalt.
Nationale Bank

De bedrijven verwachten dat het aantal jobs tussen het begin van de crisis en eind dit jaar met 2 procent of ruim 50.000 daalt. In juni voorspelden ze een groter jobverlies. 'Een mogelijke verklaring is de verlenging van het stelsel van tijdelijke werkloosheid, waardoor ontslagen mogelijk worden uitgesteld tot volgend jaar.' Het aantal jobstudenten ligt 30 procent lager dan normaal.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud