Belgische exporteurs verliezen marktaandeel

©Photo News

De bedrijven hebben de loonkostenmatiging slechts gedeeltelijk gebruikt om met lagere prijzen hun concurrentiepositie te versterken.

De uitvoer van België is de jongste jaren trager gegroeid dan die van de buurlanden. Dat blijkt uit een studie die de Nationale Bank publiceert in haar economisch tijdschrift. Vooral de export van machines, auto’s en ander transportmaterieel loopt achter. Ook de buitenlandse afzet van diensten neemt relatief traag toe.

Omdat de uitvoer trager groeit dan de wereldmarkt verliest ons land marktaandeel. België verloor sinds 2015 gemiddeld bijna 1 procent marktaandeel per jaar. Nederland won in die periode marktaandeel, Duitsland en Frankrijk konden het verlies beperken.

De tegenvallende exportprestaties van België zijn opmerkelijk. De regering-Michel verlaagde via een indexsprong en een taxshift de loonkosten om de concurrentiekracht te herstellen en de jobcreatie te stimuleren.

©MEDIAFIN

‘De vermindering van de loonkosten per eenheid product is niet altijd volledig verrekend in lagere exportprijzen, maar komt gedeeltelijk tot uiting in de winstmarges van bedrijven’, zegt de Nationale Bank. De centrale bank maakt dus duidelijk dat de ondernemingen gebruik hebben gemaakt van de loonkostenmatiging om hun winstmarges te verhogen.

De Nationale Bank is relatief voorzichtig over de mogelijke redenen waarom een vermindering van de kosten niet volledig doorsijpelt in lagere exportprijzen. Ze merkt op dat België veel halfafgewerkte producten exporteert en dat het prijsniveau van dit soort producten op korte termijn ‘niet essentieel’ is. Ook de prijs van geneesmiddelen, een ander belangrijk exportproduct, lijkt minder gevoelig voor een verandering van de kosten.

De zwakke stijging van de uitvoer heeft ook een negatieve invloed op de handelsbalans. De uitvoer van goederen en diensten was in 2018 voor het eerst in vijf jaar lager dan de invoer.

De kans dat de uitvoer en het marktaandeel in de komende jaren opveren, lijkt klein. De loonkosten zullen sneller stijgen dan in de voorbije regeerperiode.

Voorts verwacht de Nationale Bank dat de winstmarge van de ondernemingen stabiliseert op een hoog peil. Ze voorspelt dat het tekort op de lopende rekening - de breedste maatstaf van de buitenlandse handel - zal stijgen van 1 procent van het bruto binnenlands product in 2018 naar 2,3 procent in 2022.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud