Creatieve ontsnappingsroute van auteursrechten komt in het vizier van Van Peteghem

Vincent Van Peteghem ©Photo News

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil de misbruiken met vergoedingen via auteursrechten aanpakken. De aangiften in de personenbelasting zijn de jongste tien jaar vertienvoudigd, tot meer dan 200 miljoen euro in het coronajaar 2020.

De aankondiging staat in zijn plan tegen fiscale en sociale fraude, dat maandag werd goedgekeurd in de ministerraad. Volgens het kabinet-Van Peteghem is de intentie het toepassingsgebied opnieuw te definiëren, maar ligt nog niet vast wat de precieze gevolgen zijn. De passage in het fraudeplan doet alleszins vermoeden dat de minister er stevig het mes in wil zetten.

‘Als gevolg van de ruime definitie van het toepassingsgebied is een industrie ontstaan waarbij bepaalde ondernemingen actief promotie voeren bij hun potentiële klanten om het systeem van auteursrechten toe te passen in hun reguliere werking, alleen wegens het fiscaal gunstregime en niet meer wegens de oorspronkelijke bedoeling van het stelsel’, klinkt het.

De intentie is te vermijden dat auteursrechten worden aangewend om loonpakketten te optimaliseren.

Het stelsel werd in 2008 in het leven geroepen voor artiesten die meerdere jaren doen over het creëren van een werk. Het vermogen dat uit die auteursrechten voortkomt, wordt belast tegen een tarief van 15 procent, met daarbovenop een forfaitaire kostenaftrek die voor de laagste schijf 50 procent bedraagt.

Omdat het creëren van iets origineels heel breed kan worden geïnterpreteerd, wordt het intussen massaal gebruikt door fotografen, journalisten, architecten, ingenieurs, consultants, boekhouders, professoren én softwareontwikkelaars. In de IT-sector geldt het fiscaal regime als een manier om topprofielen aan te trekken. Dat gebeurt doorgaans legaal, na de goedkeuring van de rulingdienst. De meeste aanvragen die de rulingdienst krijgt, gaan over auteursrechten.

In de tekst van het fraudeplan staat dat beroepsinkomsten die geen werkelijke creatie zijn van artistieke werken en rechten niet meer in aanmerking zouden komen. Concreet wordt verwezen naar de softwareontwikkeling. Maar in de regering valt te horen dat het niet de bedoeling is hele sectoren uit te sluiten. De intentie is vooral te vermijden dat auteursrechten worden aangewend om loonpakketten te optimaliseren.

Beltug, de vereniging van IT-professionals, waarschuwt voor een ‘schokgolf’ als het systeem wordt afgeschaft. ‘Het is een belangrijk element geworden in het aanbieden van een aantrekkelijk loonpakket.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud