Advertentie

Definitief groen licht voor brugpensioen op 58 jaar

Brugpensioen heet officieel het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT). ©Photo News

Regeringspartij Open VLD kan de versoepeling van het brugpensioen bij herstructureringen niet tegenhouden.

Bij herstructureringen zullen werknemers dit jaar toch nog op 58 jaar met brugpensioen kunnen worden gestuurd en volgend jaar nog op 59 jaar. De Nationale Arbeidsraad (NAR), waarin de vakbonden en de werkgeversorganisaties zetelen, heeft daarvoor dinsdag een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten. Volgens de huidige regels is brugpensioen, officieel is dat het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT), bij herstructureringen pas mogelijk op 59 jaar en volgend jaar pas vanaf 60 jaar.

Door een andere cao blijft brugpensioen voor enkele uitzonderingscategorieën, zoals voor mensen met een lange loopbaan of een zwaar beroep, bestaan vanaf 59 jaar. Vanaf 2021 wordt dat 60 jaar. De versoepelingen waren een van de elementen uit het loonakkoord dat de sociale partners in februari sloten.

Regering omzeild

Regeringspartij Open VLD kantte zich tegen die versoepeling, maar een impliciete goedkeuring van de regering is niet nodig doordat er met een cao wordt gewerkt. Die creatieve oplossing werd door minister van Werk Kris Peeters (CD&V) naar voren geschoven toen bleek dat er heibel dreigde binnen de regering over het brugpensioen. 

De sociale partners zetten ook het licht op groen voor de verdeling van de welvaartsenveloppe, het budget voor het verhogen van de laagste uitkeringen. Daarnaast zullen de minimumlonen op 1 juli stijgen met 1,1 procent, tenzij er voordien nog een akkoord wordt gesloten over een sterkere stijging.

Veto ABVV

Doordat de achterban van de socialistische vakbond ABVV het loonakkoord verwierp, leek er van de deal eerst niets in huis te komen. Met enige inventiviteit, en doordat het ABVV toch bereid bleek om de nodige cao's de ondertekenen, kan het nu toch in werking treden. De lonen kunnen daardoor dit en volgend jaar met maximaal 1,1 procent stijgen bovenop de index. 

Paul Windey, de voorzitter van de NAR, is tevreden en maakt de parallel met de uitwerking van het sociaal pact, dat woensdag exact 75 jaar geleden werd afgesloten. 'Ook toen was er niet meteen het akkoord van alle sociale partners, maar op termijn werd toch alles goedgekeurd. Dat is ook nu het geval.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud