Advertentie

Dringend gezocht: vrouwelijke regenten voor Nationale Bank

©Tim Dirven

De regering en de Nationale Bank zijn dringend op zoek naar zes vrouwen voor de regentenraad van de bank om er het genderonevenwicht weg te werken. Een van die vrouwen, een Nederlandstalige, zal voorzitster worden van de regentenraad. De deadline is 18 mei.

Op 18 mei vindt de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Nationale Bank plaats. Daar moeten de nieuwe regenten worden benoemd. Een wetswijziging van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) van mei vorig jaar, net voor de verkiezingen, decreteert dat de regentenraad vanaf dan voor ten minste een derde uit vrouwen moet bestaan.

De regentenraad is de raad van bestuur van de Nationale Bank. Hij keurt de jaarrekeningen en de winstverdeling goed. Ook de gang van zaken in de Belgische economie wordt er regelmatig besproken. 

Het voorzitterschap van de regentenraad, een nieuwe functie, moet naar een Nederlandstalige vrouw gaan.

In principe telt de regentenraad 16 leden: tien regenten, plus de zes leden van het directiecomité. De regenten worden benoemd door de regering, een aantal mag worden voorgedragen door de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Maar drie regentenzitjes zijn vorig jaar vacant gelaten omdat de regering toen, anticiperend op de nieuwe wet, drie regenten niet herbenoemde: Cédric Frère (de kleinzoon van Albert Frère), Robert Verteneuil, de topman van de socialistische vakbond FGTB, en Edwin De Boeck van de studiedienst van de N-VA.

Van de 13 leden die de regentenraad nu telt, is er vandaag maar één vrouw, de Franstalige onderneemster Fabienne Bister. De nieuwe wet breidt de regentenraad uit tot 20 leden: de zes directeurs en veertien andere regenten. Als een derde daarvan vrouw moet zijn, moet de regentenraad zeven vrouwen tellen. Het directiecomité kleurt exclusief mannelijk. Dat maakt dat van de zeven leden die binnenkort benoemd moeten worden - drie niet-ingevulde mandaten en vier nieuwe - er tenminste zes vrouw moeten zijn. Dat houdt in dat van de huidige mannelijke regenten in principe niemand de baan moet ruimen om plaats te maken voor een vrouw.

Gepromoveerd

Enkele vrouwen kunnen worden gepromoveerd uit het College van Censoren, het auditorgaan van de Nationale Bank dat wordt afgeschaft. Er zijn tien censoren, van wie twee vrouwen: Mia De Schamphelaere, auditeur bij het Rekenhof en een vroegere CD&V-politica, en Claire Tillekaerts, de gedelegeerd bestuurder van het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment and Trade (FIT).

Een andere nieuwigheid is dat de regentenraad niet meer wordt voorgezeten door de gouverneur, maar door een eigen voorzitter. Die functie is weggelegd voor een van de nieuwe vrouwelijke regenten die aan boord komen. De wet schrijft voor dat de voorzitter van de regentenraad van een andere taalrol en ander geslacht moet zijn dan de gouverneur. Omdat gouverneur Pierre Wunsch een Franstalige man is, moet de voorzitter van de regentenraad een Nederlandstalige vrouw zijn.

De invulling van de vacatures in de regentenraad wordt lastig. Bij de samenstelling van de regentenraad moeten ook partijpolitieke evenwichten worden gerespecteerd, moeten er evenveel Nederlandstalige als Franstalige regenten zijn en zijn enkele mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties.

In juni verstrijkt ook het mandaat van directeur Vincent Magnée. Hij is een voormalige kabinetschef van oud-premier Elio Di Rupo (PS). Magnée werd in 2014 benoemd tot directeur van de Nationale Bank. Dat de PS haar vertegenwoordiger in het directiecomité van de Nationale Bank zou verliezen, is onwaarschijnlijk. Maar de PS kan een vrouw voordragen om ook in dat bestuursorgaan eindelijk weer een vrouw te hebben. 

Lopende zaken

Omdat de federale regering in mei vorig jaar in lopende zaken was en de verkiezingen voor de deur stonden aarzelde De Croo om nog snel nieuwe benoemingen te doen in de regentenraad. 'Het is aan de nieuwe regering de nieuwe vrouwelijke kandidaten voor te dragen', klonk het toen. Maar bijna een jaar later is er nog geen nieuwe regering. Dat sluit niet uit dat de benoemingen nu toch kunnen gebeuren, als daar een brede politieke consensus over is.

Bij de samenstelling van de regentenraad moeten ook partijpolitieke evenwichten worden gerespecteerd, moeten er evenveel Nederlandstalige als Franstalige regenten zijn en zijn enkele mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers.

Als de nieuwe wet over een beter genderevenwicht niet wordt toegepast, bestaat het risico dat beslissingen van de regentenraad, bijvoorbeeld over de winstverdeling, worden aangevochten omdat de raad niet geldig is samengesteld. De Nationale Bank, die beursgenoteerd is, ligt al jaren in conflict met ontevreden minderheidsaandeelhouders.

Het initiatief van De Croo om vrouwen een grotere stem te geven in de bestuursorganen van de Nationale Bank borduurde voort op een voorstel van zijn voorganger Johan Van Overtveldt (N-VA). Het was een reactie op de ophef die was ontstaan toen de regering-Michel in november 2018 voormalig CD&V-politicus Steven Vanackere benoemde tot directeur van de Nationale Bank in op opvolging van Marcia De Wachter, waardoor het directiecomité van de Nationale Bank plots alleen nog uit mannen bestond.

Toen werd duidelijk dat het niet langer uit te leggen is dat de overheid beursgenoteerde bedrijven verplicht ten minste een derde vrouwelijke bestuurders te hebben, maar dat ze die regel niet toepast in haar eigen bedrijven en instellingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud