Duizenden Belgen geven inkomsten buitenlandse rekening niet aan

Een rekening bij een buitenlandse bank kan nuttig zijn als iemand in het buitenland werkt of daar een tweede verblijf heeft.

Fiscus viseert eigenaars buitenlandse rekening en beleggersrekening

De fiscus heeft door controleacties bij eigenaars van een buitenlandse rekening vorig jaar duizenden Belgen betrapt die belastingen hebben ontweken. Dat leverde ruim 87 miljoen euro op, blijkt uit cijfers van Financiën die De Tijd opvroeg. Het gaat om Belgen met een rekening of een beleggersrekening in het buitenland die die niet hebben aangegeven of die onvoldoende inkomsten aan rente of dividenden hebben aangegeven.

84,7
miljoen
De acties van de fiscus leverden 87,4 miljoen euro op.

De controleacties naar Belgen met een rekening in het buitenland begonnen in het voorjaar van 2019. Dat is mogelijk omdat de lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en sommige andere landen steeds meer informatie over de rekeningen van hun inwoners uitwisselen.

De administratie weet bij hoeveel belastingplichtigen er een verschil bestaat tussen de gegevens die afkomstig zijn van de internationale gegevensuitwisseling en de bedragen die de belastingplichtigen hebben aangegeven. Als een significant verschil bestaat, gebeurt een verificatie.

Buitenlandse rekening

De fiscus heeft vorig jaar 11.223 dossiers gecontroleerd. Driekwart van die acties leverde resultaat op en leidde tot aanvullende aanslagen voor een bedrag van 87,4 miljoen euro op rente en dividenden. De fiscus plant in 2020 een gelijkaardig aantal van 11.350 controles.

Een opmerkelijk gevolg van de controles is de spectaculaire toename van het aantal belastingplichtigen dat een buitenlandse bankrekening aangeeft. In 2019 hebben 321.752 Belgen zo’n rekening gemeld aan de fiscus, blijkt uit voorlopige cijfers. Dat is bijna dubbel zoveel als de 173.048 belastingplichtigen die dat in 2018 deden. De toename was veel groter dan de vorige jaren.

207.393
brieven
De fiscus stuurde 207.393 brieven naar belastingplichtigen die volgens de informatie-uitwisseling buitenlandse roerende inkomsten hebben maar in 2018 geen buitenlandse rekening of levensverzekering hadden aangegeven.


De tegoeden op de buitenlandse rekeningen stegen veel minder, van 174 miljard euro in 2018 naar 186 miljard in 2019. Dat bedrag omvat wel dubbeltellingen. Als een rekening meerdere titularissen heeft, wordt de informatie meermaals uitgewisseld.

De fiscus merkt op dat hij de informatie die hij ontvangt uit het buitenland ter beschikking stelt van de belastingplichtige. Voorts stuurde hij 207.393 brieven naar belastingplichtigen die volgens de informatie-uitwisseling buitenlandse roerende inkomsten hebben maar in 2018 geen buitenlandse rekening of levensverzekering hadden aangegeven.

Beleggers

Een rekening bij een buitenlandse bank is perfect legaal. Zo’n rekening kan nuttig zijn als iemand in het buitenland werkt of daar een tweede verblijf heeft. Voorts hebben sommige actieve beleggers een rekening bij een buitenlandse onlinebroker zoals het Nederlandse Degiro omdat die lagere transactiekosten aanrekent dan Belgische spelers.

Sommige Belgische klanten van Degiro hebben van de fiscus een brief ontvangen, vernam De Tijd. Die klanten hadden volgens de fiscus onvoldoende buitenlandse roerende inkomsten aangegeven. Degiro zegt dat het niet verplicht is roerende voorheffing in te houden op buitenlandse dividenden, omdat het geen in België gevestigde tussenpersoon is.

In de praktijk houdt Degiro alleen 30 procent belasting in op Belgische dividenden. Sommige beleggers geven de inkomsten van dividenden die ze ontvangen van buitenlandse aandelen dan ook niet aan, soms door een vergissing of onwetendheid. Veel beleggers wisten simpelweg niet dat Degiro geen roerende voorheffing inhoudt op buitenlandse dividendinkomsten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud