Advertentie

Energiehervorming Van Peteghem blijkt verplichting van Europa

Europa heeft een probleem met de manier waarop grote industriële verbruikers vrijstellingen krijgen voor groene energie.

Dat de federale regering werkt aan accijnzen op energie heeft nog een andere reden dan de energieprijzen te verlagen, zeggen meerdere bronnen: de vrees voor een Europese veroordeling voor ongeoorloofde staatssteun.

Vanuit de federale regering kwamen de voorbije dagen allerlei voorstellen om iets te doen aan de hoge energieprijzen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kondigde aan dat hij de stijgende energiefactuur wil afremmen met accijnzen en heffingen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez brak een lans voor het cliquetsysteem, waardoor de accijnzen op energie verlagen als de prijzen boven bepaalde drempels stijgen.

250.000
euro
De Europese Commissie vindt dat het Belgische plafond op energieheffingen van 250.000 euro voor grote verbruikers een vorm is van illegale staatssteun.

Inbreukprocedure

Dat de federale regering - met name ook minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) - in allerijl werkt aan accijnzen op energie heeft echter nog een andere reden, klinkt het bij verschillende bronnen. De Europese Commissie dreigt met een inbreukprocedure tegen ons land omdat de huidige heffingen en toeslagen op elektriciteit niet volgens de Europese regels voor staatssteun zijn. Europa heeft een probleem met de manier waarop grote industriële verbruikers vrijstellingen krijgen voor groene energie.

Veel energieheffingen en toeslagen in ons land, waaronder die voor de steun aan offshorewindparken, zijn degressief: het tarief zakt voor grotere verbruikers. Ook is er een maximumplafond voor zeer grote verbruikers van 250.000 euro. Maar dat is niet in overeenstemming met de Europese regels, die wel specifieke tarieven voor energie-intensieve bedrijven toestaan. Dat is al jaren een probleem, maar Europa lijkt België nu voor het blok te zetten. ‘We moeten het voor Nieuwjaar zien te regelen’, klinkt het in de Wetstraat.

Dat plafond is cruciaal voor de grote industriële bedrijven zoals de chemiereus BASF Antwerpen of de zinksmelter Nyrstar. Zonder dat plafond dreigen ze miljoenen euro’s extra te betalen voor de steun aan offshorewind. De energie-intensieve industrie klaagt al langer over concurrentienadelen door hoge energiekosten in ons land.  

De heffingen omzetten naar accijnzen kan een oplossing zijn. Bij accijnzen kunnen flexibele tarieven gemaakt worden voor specifieke groepen conform de Europese regels. De federale regering probeert erop toe te zien dat alle verbruikersgroepen niet slechter af zijn met de aanpassing.

Een heikel punt is de impact van de btw. Sommige heffingen, zoals de federale bijdrage, zijn vrijgesteld van btw, maar het is niet duidelijk of een nieuwe energieaccijns onder het btw-regime zal vallen. Als er toch btw op betaald wordt, dreigt een verhoging voor gezinnen.

Overigens bestaat een soort accijns op energie al. De Energiebijdrage uit 1993 is een accijns waarvan bijna niemand nog het bestaan kent. Daarmee draagt een gemiddeld gezin ongemerkt 8 euro per jaar bij aan de staatskas.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud