IMF: 'België mag geen tijd meer verliezen'

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept België op snel maatregelen te nemen om een verdere stijging van het begrotingstekort te voorkomen.

Een delegatie van het IMF heeft donderdag haar jaarlijkse doorlichting van de Belgische economie afgerond en haar conclusies voorgesteld. Net als de Nationale Bank vorige week signaleert het IMF dat de Belgische economie het voorbije jaar relatief goed heeft gepresteerd. De instelling verwijst naar de relatief hoge economische groei, de sterke banengroei en de zeer lage werkloosheid.

België moet de terugbetaling van andere dan generische geneesmiddelen beperken, de pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting en de werkloosheidsverzekering hervormen.
IMF

Maar het IMF waarschuwt dat ons land niet op zijn lauweren mag rusten. 'België mag geen tijd meer verliezen', beklemtoonde delegatieleider Delia Velculescu. 'De overheidsfinanciën verslechteren. Op korte termijn moeten de beleidsmakers de risico's beperken en de beheersing van de uitgaven versterken om te voorkomen dat het begrotingstekort verder oploopt.' Bij ongewijzigd beleid ziet het IMF het tekort in 2020 stijgen naar 2,25 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegenover 1,7 procent in 2019.

Politieke impasse

Daarmee zegt het IMF impliciet dat de regering in lopende zaken een noodbegroting moet opstellen. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, deed vorige week een gelijkaardige oproep. Het IMF maakt duidelijk dat het bezorgd is over de politieke impasse. 'De langdurige politieke onzekerheid zou het vertrouwen en de economische activiteit kunnen aantasten.'

De volgende regering moet volgens het IMF de hervormingen heropstarten. 'De hervormingsagenda van de vorige regering is niet volledig uitgevoerd. De nieuwe regering moet de gevolgen van de vergrijzing aanpakken, de overheidsschuld doen dalen, de werkgelegenheid en de productiviteit stimuleren en de verbintenissen inzake klimaatverandering nakomen.'

Begrotingsevenwicht tegen 2024

Een eerste belangrijke doelstelling is de gezondmaking van de overheidsfinanciën. België moet tegen 2024 een structureel begrotingsevenwicht bereiken, zegt het IMF. De instelling is daarmee iets soepeler dan de Europese Commissie. De Europese spelregels bepalen dat het structureel deficit elk jaar met 0,6 procent van het bbp moet dalen. Met zo'n inspanning is de begroting tegen 2023 weer in evenwicht. 'Onze aanbeveling houdt rekening met de (negatieve) impact van de begrotingssanering op de economische groei', signaleerde Velculescu.

Het IMF suggereert dat de regio's en de gemeenten een grotere bijdrage moeten leveren aan de afbouw van het begrotingstekort. 'De handhaving van de begrotingsdiscipline op subnationaal niveau is essentieel.' Velculescu merkte op dat sommige jobs bij de federale, regionale en lokale overheid elkaar overlappen. De gezondmaking van de overheidsfinanciën moet volgens het IMF gebeuren door een vermindering van de uitgaven, omdat de belastingdruk hoog is.

Pensioenleeftijd

De instelling doet verscheidene voorstellen om te knippen in de uitgaven. De overheid kan de terugbetaling van andere dan generische geneesmiddelen beperken. Het IMF vraagt de effectieve pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting.

De werkloosheidsverzekering moet de prikkels versterken om weer aan het werk te gaan. Velculescu omzeilde de vraag of dat moet gebeuren door door de uitkeringen in de tijd te beperken. 'Er zijn verscheidene voorstellen: een lagere uitkering of een beperking in de tijd. Het belangrijkste is dat individuen gestimuleerd worden om weer aan de slag te gaan.' De overheid moet ook de controle op de arbeidsongeschiktheid versterken. Het IMF pleit voor lagere en efficiëntere subsidies en voor een afbouw van het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens.

Een genereuzer ouderschapsverlof kan de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen.
Delia Velculescu
Delegatieleider IMF

Voorts moet België maatregelen treffen om het groeipotentieel te verhogen. Het IMF merkt op dat de arbeidsparticipatie van jongeren, laaggeschoolden, niet-Europese migranten en vrouwen laag is. De instelling vraagt efficiëntere opleidingsprogramma's, een aanpassing van het ouderschapsverlof, een verbetering van de mobiliteit en lonen die meer zijn afgestemd op de productiviteit op bedrijfsniveau. Velculescu: 'Een genereuzer ouderschapsverlof kan de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen.'

Ten slotte zijn hervormingen nodig om de groei van de productiviteit op te krikken. Het IMF bepleit een administratieve vereenvoudiging voor startende bedrijven en maatregelen die de concurrentie voor zakelijke diensten en in de kleinhandel en distributie versterken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud