Advertentie

IMF maant België aan draad van begrotingssanering weer op te pakken

IMF: 'De indrukwekkende vaccinatiecampagne in België heeft het heropenen van de economie vergemakkelijkt.' ©BELGA

België moet buffers in de overheidsfinanciën beginnen aan te leggen om toekomstige crisissen te kunnen aanpakken, zegt het IMF. Dat gebeurt het best door de overheidsuitgaven in toom te houden.

Een delegatie van het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF) lichtte de voorbije dagen de Belgische economie door. Door de coronacrisis zakten de delegatieleden daarvoor niet van Washington naar Brussel af, maar gebeurden de consultaties via digitale gesprekken.

Het IMF geeft de Belgische overheden een pluim voor de manier waarop ze de gezondheids- en economische coronacrisis hebben aangepakt. 'De indrukwekkende vaccinatiecampagne heeft het heropenen van de economie vergemakkelijkt.' Maar nu de pandemie onder controle lijkt en het economisch herstel is ingezet, moet de aandacht weer gaan naar de structurele uitdagingen. Die waren er ook al voor de crisis en een aantal zijn er nog door verergerd.

De instelling wijst naar de overheidsfinanciën. Het beleid moet stilaan weer focussen op het heraanleggen van buffers. Recente schokken als de bankencrisis en nu de coronacrisis toonden aan hoe belangrijk die zijn. ‘Toen de coronacrisis losbarstte, had België een schuldgraad van 90 procent van het bbp (bruto binnenlands product). Daar moet het opnieuw naartoe werken’, zegt Mark Horton, hoofd van de IMF-delegatie. ‘De lage rente en de langere looptijden van de overheidsschuld bieden nu comfort. Maar die marktomstandigheden kunnen snel veranderen.’ De schuldgraad ligt nu op 113 procent van het bbp

Om de schuldgraad te stabiliseren moet België in eerste instantie het begrotingstekort, dat dit jaar zou uitkomen op 6,8 procent van het bbp, terugdringen. Dat is een opdracht voor zowel de federale als de regionale regeringen. Vanwege de al hoge belastingdruk moet de begrotingssanering vooral gebeuren door het beheersen van de overheidsuitgaven, zegt het IMF. Het beveelt aan de gezondheidsuitgaven in de hand te houden, de sociale uitkeringen doelgerichter te maken en overlappingen van overheidsdiensten en subsidies te verminderen.

De essentie

  • België krijgt een pluim voor de aanpak van de coronacrisis.
  • Nu de economie herstelt, moet de aandacht opnieuw gaan naar structurele en budgettaire uitdagingen.
  • De geplande belastinghervorming is een opportuniteit om de fiscaliteit eenvoudiger en rechtvaardiger te maken.

Tegelijk moet in de begroting ruimte worden gecreëerd voor meer overheidsinvesteringen en voor de transformatie naar een groene en digitale economie.

Het IMF is tevreden dat de federale regering op een grondige belastinghervorming mikt. ‘Dat is een once in a lifetime opportunity’, zegt Horton. Hij geeft de richting aan voor die hervorming: het verlagen van het effectieve tarief op inkomsten uit arbeid, het beperken van allerlei aftrekposten, het wieden in het verlaagde btw-tarief en het herstellen van het neutraliteitsprincipe, zodat verschillende vormen van inkomen - uit arbeid, uit beleggingen, uit vastgoed - op dezelfde manier worden belast.

De belastinghervorming die de regering plant, is een once in a lifetime opportunity.
Mark Horton
Hoofd IMF-delegatie die Belgische economie doorlichtte

De politiek dient de belastinghervorming ook aan te grijpen om het klimaatbeleid mee vorm te geven. De instelling juicht de beslissing van de regering-De Croo toe om de belastingvoordelen voor salariswagens vanaf 2026 alleen nog te laten gelden voor emissieloze auto’s en dringt erop aan de bedrijfswagens nog verder aan te pakken.

Een betere werking van de arbeidsmarkt is een andere structurele uitdaging. De pandemiesteun moet worden vervangen door meer selectieve steunmaatregelen, zegt het IMF. Nu de arbeidsmarkt herstelt, wordt de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen beter ongedaan gemaakt, klinkt het.

Ook de werkzaamheidsgraad moet hoger. Het IMF stelt vast dat de regering plannen in de steigers heeft gezet, bijvoorbeeld om het stijgend aantal langdurig zieke werknemers te verminderen en om oudere werknemers langer aan het werk te houden. ‘Maar veel van die initiatieven bevinden zich nog in een pril stadium.’  

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud