Ive Marx: 'Geen bewijs dat flexi-jobs boost zijn voor horeca'

Flexi-jobs zijn vooral bestemd voor de horecasector. ©ANP

De econoom Ive Marx ziet iets in het voorstel van Groen om de flexi-jobs af te schaffen. Hij heeft principiële bezwaren tegen het systeem en geen bewijs dat het de leefbaarheid van de sector verbetert.

Sinds de flexi-jobs eind 2015 in het leven werden geroepen om de invoering van de witte kassa voor de horecasector verteerbaar te maken, staan de voor- en tegenstanders van het systeem lijnrecht tegenover elkaar. Onder het systeem kan iedereen die minstens vier vijfde werkt of gepensioneerd is belastingvrij bijverdienen in cafés of restaurants. Sinds 2018 bestaat het systeem ook voor de kleinhandel.

Je moet minstens vier vijfde werken om voor een flexi-job in aanmerking te komen. Het systeem kanaliseert dus werk naar mensen die al werk hebben, niet naar werklozen die werk het meest nodig hebben.
Ive Marx
Econoom Universiteit Antwerpen

Groen-voorzitster Meyrem Almaci riep dinsdag in 'De ochtend' op Radio 1 op het systeem af te schaffen. Volgens Almaci vervangen flexi-jobs bestaand werk, hebben ze geen effect op de werkdruk in de horeca, worden ze niet gebruikt op piekmomenten zoals de bedoeling was, tasten ze de kwaliteit van het werk aan én duwen ze kwetsbare groepen uit hun jobs. Ze stelt voor om eerder de lasten op arbeid te verlagen. Open VLD, de grootste pleitbezorger van het systeem, reageerde fel. 'Wie flexi-jobs wil afschaffen, zal ons tegenkomen. Hier vechten we voor', schreef voorzitster Gwendolyn Rutten op Twitter.

Ive Marx, econoom en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, begrijpt de oproep van Groen enigszins. Volgens hem zijn er enkele principiële bezwaren tegen het systeem. 'Je moet minstens vier vijfde werken om voor een flexi-job in aanmerking te komen. Het systeem kanaliseert dus werk naar mensen die al werk hebben. Daardoor lopen mensen die het meeste nood hebben aan werk, zoals laaggeschoolde werklozen of mensen met een migratieachtergrond, die jobs mis, terwijl ze perfect in de horeca of de verkoop aan de slag kunnen.'

Geen boost

Volgens Marx is het ook niet eerlijk dat je met een flexi-job onbelast kan bijverdienen, terwijl iemand die meer overuren doet in zijn voltijdse baan wel zware belastingen moet betalen.

Het is niet eerlijk dat je met een flexi-job onbelast kan bijverdienen, terwijl iemand die meer overuren doet in zijn voltijdse baan wel zware belastingen moet betalen.
Ive Marx
Econoom Universiteit Antwerpen

'De verdedigers van het systeem geloven dat flexi-jobs de sector een boost kunnen geven en de leefbaarheid kunnen verbeteren. Ze zouden horecazaken helpen financieel te overleven, wat goed zou zijn voor de reguliere tewerkstelling', zegt Marx. 'Maar voorlopig zijn er weinig aanwijzingen dat dat ook echt zo is. Het Rekenhof heeft onlangs een evaluatie van het systeem gepubliceerd. Daaruit bleek niet dat er minder faillissementen waren of dat er een impact was op de reguliere tewerkstelling.'

Het Rekenhof uitte onlangs kritiek op de invoering van de flexi-jobs. Volgens de begrotingswaakhond kwam meer dan een derde van de flexi-jobs (35,3%) in de plaats van bestaand werk. Omdat flexi-jobbers veel lagere sociale bijdragen betalen, liep de sociale zekerheid inkomsten mis. De overheid heeft te weinig oog voor die negatieve gevolgen, zegt het Rekenhof.


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud