KBC: 'Politieke impasse drukt economische groei'

KBC-econoom Johan Van Gompel. ©RV DOC

Het pessimisme in ons land over de overheidsfinanciën en de persoonlijke financiële toekomst is sterk toegenomen. Dat weegt op de consumptie en de groei, stelt KBC in een nieuw rapport.

De Belgische consumenten zijn duidelijk somberder dan die in de buurlanden, signaleert de studiedienst van KBC in een onderzoeksrapport. 'Vooral tussen het najaar van 2018 en 2019 nam hun pessimisme sterk toe.'

De sombere stemming kan volgens de KBC-economen Lieven Noppe en Johan Van Gompel niet worden verklaard door de evolutie van de inkomens of vermogens. De koopkracht van de gezinnen steeg tussen het tweede kwartaal van 2018 en dezelfde periode van 2019 meer dan in alle belangrijke landen van de eurozone, met uitzondering van Spanje.

Tegen de achtergrond van de precaire Belgische overheidsfinanciën is een verband met de politieke impasse plausibel.
Lieven Noppe en Johan Van Gompel
KBC-economen

KBC merkt op dat de Belgische consumenten vooral bezorgd zijn over hun toekomstige persoonlijke financiële situatie en hun spaarvermogen. 'Dat doet de vraag rijzen of er een verband bestaat met de politieke impasse, meer bepaald het uitblijven van een federale regering.'

Vertrouwensverlies

Zowel tijdens de regeringscrisis van eind 2018 als in de maanden na de verkiezingen van mei 2019 viel het consumentenvertrouwen sterk terug. 'Dat is geen bewijs dat de politieke gebeurtenissen ook de oorzaak zijn van het vertrouwensverlies', zegt KBC. 'Maar tegen de achtergrond van de precaire Belgische overheidsfinanciën is een verband met de politieke impasse wel plausibel.'

Er zijn volgens de twee economen aanwijzingen dat het vertrouwensverlies nu al een negatieve invloed heeft op de consumptie en de economische groei. Door de onzekerheid over hun financiële toekomst hebben de gezinnen vorig jaar slechts een beperkt deel van de extra koopkracht omgezet in meer consumptie. 'Ze hebben vooral meer gespaard.'

Domper

0,9 procent
Groei economie in 2020
KBC verwacht dat de groei van de Belgische economie in 2020 daalt naar 0,9 procent, tegenover 1,3 procent in 2019

KBC verwacht dat de consumenten in België voorzichtiger blijven dan in andere landen. Het verwijst naar enquêtes die gezinnen vragen of ze de komende 12 maanden grote uitgaven plannen. 'Die voorzichtigheid zal een domper zetten op de groei van de Belgische economie.'

Daarom verwacht KBC dat de groei van de Belgische economie in 2020 daalt naar 0,9 procent, tegenover 1,3 procent in 2019. 'Onze visie kan veranderen als er snel een federale regering komt, die met een geloofwaardig toekomstperspectief op lange termijn het vertrouwen herstelt.'

België heeft al meer dan een jaar een federale regering in lopende zaken. Daardoor dreigt 2020 net als 2019 een verloren jaar te worden voor de sanering van de overheidsfinanciën.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect