Klap van 10 miljard euro voor belastinginkomsten

Een leeg terras in Antwerpen. De maatregelen tegen het coronavirus doen de consumptie en fiscale ontvangsten dalen. ©Photo News

De coronacrisis doet de belastinginkomsten sterk dalen. Vooral de opbrengst van de btw is veel lager.

De zware recessie door de pandemie heeft de fiscale ontvangsten doen kelderen. De belastingen brachten in de eerste zes maanden van 2020 slechts 46,8 miljard euro op, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Dat is 9,9 miljard of 17,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bijna alle belangrijke taksen leverden minder op.

De lockdown maakte het moeilijk veel geld uit te geven.

De opbrengst van de btw zakte met 2,8 miljard euro omdat de consumptie van de gezinnen sterk daalde en de fiscus versneld te veel betaalde btw heeft terugstort. De niet-voedingswinkels waren van half maart tot begin mei gesloten. De horeca heropende pas begin juni. De lockdown maakte het moeilijk veel geld uit te geven.

Voorafbetalingen

De jaarlijkse belastingafrekening van de vennootschappen (kohieren) leverde 2,3 miljard euro minder op omdat de overheid voor kohieren twee maanden betalingsuitstel toekende. De federale regering wil met dat betalingsuitstel de ondernemingen ondersteunen.

Ook de voorafbetalingen (-2,2 miljard) kregen een klap. De regering verhoogde het fiscaal voordeel voor voorafbetalingen op de derde en vierde vervaldag om bedrijven wat soelaas te bieden. Daardoor is het voor ondernemingen aantrekkelijker om in oktober of in december voorafbetalingen te doen in plaats van in april of in juli. Ten slotte brachten de accijnzen, bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing duidelijk minder op.

De fiscale ontvangsten bereikten een dieptepunt in april en mei.

Het ergste is wellicht achter de rug voor de fiscus. In april en mei zakten de fiscale ontvangsten telkens met 46 procent jaar op jaar. De economische activiteit bereikte een dieptepunt en de regering kende voor de btw en bedrijfsvoorheffing betalingsuitstel toe in maart, april en mei.

Inhaalbeweging

Het geleidelijke economische herstel na de lockdown en het uitdoven van enkele steunmaatregelen leidden tot een gedeeltelijke inhaalbeweging. De fiscale ontvangsten stegen in juni met 27,7 procent. Dat is een beter dan verwacht resultaat, want Financiën had een toename met ‘slechts’ 19,5 procent voorspeld.

Maar die inhaalbeweging is tijdelijk. De economische activiteit is in het tweede halfjaar duidelijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Monitoringcomité, een groep hoge ambtenaren, voorspelt in zijn rapport van 17 juli dat de fiscale ontvangsten over heel 2020 met 16,7 miljard of 14,3 procent dalen, naar 100 miljard. In maart voorspelde het comité een stijging van de ontvangsten met 1,5 miljard.

De sterke daling van de fiscale ontvangsten weegt op de begroting. Mede daardoor verwacht het Monitoringcomité dat het begrotingstekort dit jaar fors stijgt. In juli voorspelde het comité dat het tekort dit jaar uitkomt op 52,8 miljard euro of 12,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het hoogste peil sinds 1983. Daardoor klimt de overheidsschuld van 99 naar 122 procent van het bbp.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud