Kwart werknemers houdt job nog geen jaar vol

Bij sollicitaties doen beide partijen er goed aan geen valse verwachtingen te wekken, zeggen experten. ©ANP

Van de werknemers die met een vast contract aan de slag gaan, heeft een op de vier het bedrijf al na een jaar weer verlaten. Vooral bij kleine bedrijven lopen veel aanwervingen op de klippen.

Een nieuwe werknemer aanwerven is lang niet altijd een succes. Drie maanden nadat iemand met een contract van onbepaalde duur aan de slag is gegaan, is in 9 procent van de gevallen de overeenkomst al weer ontbonden. Na een jaar is een kwart van de nieuwe werknemers vertrokken. Het werk was niet wat ze gedacht hadden, er kwam een interessanter jobaanbod of de werknemer werd ontslagen omdat hij niet aan de verwachtingen voldeed.

Het hr-dienstenbedrijf Acerta ging voor 44.000 recente arbeidscontracten van onbepaalde duur na hoe lang de overeenkomst standhield. Bij de arbeiders werd 29 procent al binnen een jaar stopgezet, bij de bedienden 22 procent. ‘Dat is veel als je bedenkt dat een contract van onbepaalde duur bedoeld is om een langdurige samenwerking op te zetten’, zegt Tom Vlieghe, directeur van het Career Center van Acerta. ‘Werkgevers en werknemers kunnen veel leed voorkomen door tijdens de sollicitatieprocedure geen valse verwachtingen te creëren die achteraf niet ingelost kunnen worden.’

Ontslag

Het initiatief voor de stukgelopen arbeidsovereenkomsten ligt meestal bij de werknemer. In 32 procent van de gevallen geeft de werknemer zijn ontslag, in 36 procent van de gevallen wordt de samenwerking in onderling overleg beëindigd. ‘Bij zo’n wederzijds akkoord mag je er in principe van uitgaan dat de werknemer vragende partij is, want anders heeft hij weinig reden om afstand te doen van zijn opzegvergoeding’, zegt Vlieghe. ‘Slechts in een op de drie gevallen heeft de werkgever een inschattingsfout gemaakt bij de aanwerving en gaat hij binnen een jaar over tot ontslag.’

Bij kleinere bedrijven is de kans het grootst dat een nieuwe werknemer binnen een jaar vertrekt. Van de bedrijven met één tot vier werknemers hield een op de drie nieuwkomers het nog geen jaar vol.

‘Bij kleine ondernemingen neemt ook vaker de werkgever het initiatief om de overeenkomst te ontbinden’, zegt Vlieghe. ‘Grotere organisaties kunnen het zich misschien permitteren even af te wachten en te kijken of een nieuwkomer zijn draai vindt. Een kleine ondernemer die zijn eerste aanwerving doet, heeft die luxe niet. Zo’n eerste aanwerving moet snel renderen. Als de extra bestellingen niet binnenstromen, volgt al gauw ontslag.’

Begeleiding

Volgens Acerta is er nog veel verbetermarge door in meer begeleiding te voorzien voor nieuwe werknemers. ‘Bedrijven besteden te weinig aandacht aan het inwerken van nieuwkomers’, zegt Vlieghe. ‘Vaak is het onduidelijk bij wie ze met hun vragen terechtkunnen. In extreme gevallen hebben nieuwe werknemers op hun eerste werkdag nog geen bureau of laptop. Ook in de periode tussen de ondertekening van het contract en de startdatum kan je al veel doen, bijvoorbeeld de toekomstige werknemer al op de hoogte brengen van de gang van zaken en van belangrijke projecten.’

Volgens de officiële statistieken valt het wel mee met het jobhoppen. De Vlaming werkt gemiddeld elf jaar en vijf maanden voor dezelfde baas, becijferde het Steunpunt Werk van de KU Leuven. Bovendien is dat gemiddelde in twee decennia nauwelijks veranderd.

Nadelig

Dat de Belg zo aan zijn job verknocht is, heeft veel te maken met de gulle anciënniteitsregimes. Die hebben een ontradend effect voor mensen die al langer in hetzelfde bedrijf werken. Van job veranderen dreigt voor hen financieel nadelig uit te draaien. Cijfers van het Europees statistisch bureau Eurostat lijken dan ook aan te geven dat slechts een beperkte groep nog van de ene job naar de andere springt. Bijna de helft van de Belgische werknemers blijft langer dan tien jaar bij hetzelfde bedrijf. Daarmee is de Belg trouwer aan zijn baas dan werknemers elders in Europa. Zodra iemand een paar jaar in dienst is en zijn draai gevonden heeft, wordt nog maar weinig van job veranderd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud