Loonakkoord staat weer op de rails

ABVV-topvrouw Miranda Ulens lijkt nu toch over de streep getrokken om het loonakkoord uit te voeren. ©Photo News

Na de afwijzing van de socialistische vakbond hing het loonakkoord aan een zijden draadje, maar het lijkt nu toch in orde te komen. De vakbonden en werkgevers bereikten een akkoord over de uitvoering ervan. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de zaak nu ook zo snel mogelijk binnen de regering regelen.

Eind februari bereikten de sociale partners een ontwerp van loonakkoord voor dit en volgend jaar, waardoor de lonen met maximaal 1,1 procent kunnen stijgen boven op de index. Voor de minimumlonen betekent dat een stijging met 10 cent per uur. Er werden ook afspraken gemaakt over hogere uitkeringen en een hogere tussenkomst voor het trein-, tram- en busticket van de werknemers. Ook mogen er meer overuren worden gemaakt en de regeling voor SWT (brugpensioen) en landingsbanen is versoepeld.

De socialistische vakbond keurde dat ontwerp echter af. De ABVV-militanten kunnen zich niet vinden in de te magere loonmarge van 1,1 procent en vinden 10 cent meer minimumloon per uur te weinig.

Regering

Dus kwam de regering aan zet. Die zette de maximale loonnorm van 1,1 procent door. Binnenkort verschijnt daar een koninklijk besluit (kb) over. De sociale partners moesten zich buigen over de uitvoering van de rest van het ontwerp.

Dat is gebeurd. Er werden verschillende cao's en adviezen geparafeerd. Eens het kb over de 1,1 procent extra loon rond is, worden de cao's ook officieel ondertekend.

Minimumlonen

De minimumlonen zouden dus in juli, net als de andere lonen, met 1,1 procent stijgen, ook al heeft de socialistische vakbond daarvoor geen mandaat van zijn achterban. De komende maanden wordt daar verder over onderhandeld, klinkt het. Een werkgroep gaat woensdag al van start om zoals gepland het minimummaandinkomen 'aanzienlijk' te verhogen. Dat moet het ABVV over de streep halen om toch groen licht te geven voor hogere minimumlonen vanaf juli.

Nationale actiedag ABVV

Uit verzet tegen het volgens de socialistische vakbond te magere loonakkoord, gaat het ABVV op 14 mei een nationale actiedag organiseren voor koopkracht en tegen ongelijkheid. Wat kan verwacht worden van die actiedag is nog niet duidelijk. Wel zal een actieaanzegging worden ingediend.

Volgens een woordvoerster kan het een betoging worden in Brussel of in de regio's, een staking of andere vormen van acties. Het ABVV zegt nog de strijd voor hogere minimumlonen te willen aanhouden tot ver na de verkiezingen. Het ABVV keurde vorig week het ontwerp van loonakkoord als enige af.

In een reactie laat Kris Peeters weten dat het akkoord dat de vakbonden en werkgevers hebben bereikt in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een goede zaak is. De regering zal er alles aan doen om de akkoorden snel om te zetten, klinkt het. En Peeters laat er geen gras over groeien. Het kb over de loonstijging met 1,1 procent is via een elektronische ministerraad inmiddels al goedgekeurd.

Welvaartsenveloppe

Ook de cao's die de sociale partners in de NAR sloten, zal de regering  'algemeen bindend' verklaren. Idem voor de welvaartsvastheid. De sociale partners hebben een advies uitgebracht over de besteding van de welvaartsenveloppe. Ook dat zal de regering zo snel mogelijk in een kb gieten, zegt Peeters.

Er zijn tenslotte nog een aantal wetsaanpassingen nodig voor de welvaartsenveloppe. Daar wordt de laatste hand aan gelegd, volgens Peeters. Er worden in het parlement ook geen problemen verwacht om die wetsaanpassingen goedgekeurd te krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud