Advertentie

Nationale Bank dringt aan op snelle sanering begroting

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ©© Lieven Van Assche

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, is bezorgd over de verslechtering van de overheidsfinanciën.

De nieuwe economische vooruitzichten van de Nationale Bank schetsen een somber beeld van de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort stijgt bij ongewijzigd beleid van 1,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019 naar 2,8 procent of zowat 14 miljard euro in 2022. De overheidsschuld groeit in dezelfde periode van 99,1 naar 100,5 procent van het bbp.

'België wordt met Italië de slechte leerling van Europa', onderstreepte Wunsch maandag op een persconferentie. 'De volgende regering moet het structureel begrotingstekort zo snel mogelijk verlagen naar 1 procent van het bbp om de schuld af te bouwen en marge te creëren voor de volgende recessie of een rentestijging. We hebben geen ruimte om slecht nieuws op te vangen.'

Vergrijzing

Het structureel tekort - het deficit dat geen rekening houdt met de conjunctuur en eenmalige maatregelen - bedraagt 2,2 procent van het bbp in 2019. Wunsch: 'Als we de Europese begrotingsregels naleven en elk jaar een inspanning doen van 0,6 procent van het bbp, kunnen we in twee jaar het tekort terugdringen naar 1 procent.' Dat betekent dat België de komende twee jaar een kleine 10 miljard moet besparen.

Om het tekort tot 1 procent van het bbp terug te brengen, moet ons land de komende twee jaar een kleine 10 miljard euro besparen.

De verwachte stijging van het tekort is te wijten aan twee factoren. De vermindering van de voorafbetalingen door bedrijven en de taxshift doen in 2019 en 2020 de ontvangsten dalen. De vergrijzing doet via hogere uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg elk jaar de uitgaven met zowat 1 miljard euro toenemen. Wunsch merkt op dat op langere termijn een begrotingsevenwicht nodig blijft.

Economische groei

Er is ook goed nieuws over de Belgische economie. De groei houdt beter stand dan in de buurlanden en is daardoor in 2019 hoger dan het gemiddelde van de eurozone. De Nationale Bank verwacht dat de economische activiteit in 2019 met 1,3 procent stijgt in België, tegenover 1,2 procent in de eurozone. Ook in 2020 blijft de groei wat hoger dan het Europees gemiddelde.

5,4%
Werkloosheidsgraad
De Belgische werkloosheidsgraad daalt in 2020 tot 5,4 procent, het laagste peil sinds het einde van de jaren 70.

'De relatief hoge groei dit jaar is te danken aan de hogere overheidsuitgaven en het relatief klein gewicht van de industrie in onze economie', zegt Geert Langenus, econoom van de Nationale Bank. De industrie heeft veel meer dan de dienstensector last van de handelsconflicten en de groeivertraging van de wereldeconomie.

Arbeidsmarkt

Maar de groei zal heel geleidelijk vertragen naar 1 procent tegen 2022 en vanaf 2021 lager zijn dan het Europees gemiddelde. Wunsch verwijst naar de krapte op de arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad daalt in 2020 naar 5,4 procent en stabiliseert dan op het laagste peil sinds het einde van de jaren 70. In de eurozone daalt de werkloosheid, maar blijft hij hoger dan 7 procent van de beroepsbevolking.

De werkgelegenheid blijft de komende jaren stijgen, maar duidelijk trager dan de voorbije jaren. De Nationale Bank verwacht dat er in de periode 2020-22 gemiddeld bijna 35.000 banen per jaar bijkomen, tegenover meer dan 65.000 per jaar in 2018-19. De jobcreatie vertraagt omdat de stijging van de loonkosten en de productiviteit versnelt.

Koopkracht

Voorts valt op dat de koopkracht per Belg in 2019 met een forse 2,2 procent toeneemt. Dat is vooral te danken aan de hogere reële lonen, de stijging van de werkgelegenheid en de taxshift.

De volgende jaren blijft de koopkracht groeien, maar duidelijk minder snel dan dit jaar. De Nationale Bank verwacht dat de gemiddelde Belg in 2022 zowat 5 procent meer koopkracht heeft dan in 2018.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud