Nationale Bank: 'Overheid moet 11 miljard besparen in twee jaar'

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ©BELGA

Het begrotingstekort stijgt flink, hoewel de Belgische economie relatief weinig last heeft van de handelsconflicten.

Bij ongewijzigd beleid groeit het structureel begrotingstekort van 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019 naar 2,3 procent van het bbp of 11,1 miljard euro in 2021. Dat heeft Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, gezegd bij de voorstelling van de nieuwe economische vooruitzichten van de bank.

De verwachte toename van het tekort is vooral te wijten aan de stijgende uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg. Wunsch: 'We moeten naar een structureel evenwicht.' Het structureel begrotingssaldo is het saldo dat gecorrigeerd is voor de invloed van de conjunctuur en eenmalige maatregelen.

Wunsch zei niet hoe ons land het begrotingstekort moet wegwerken. 'Het is niet aan de Nationale Bank daar uitspraken over te doen, behalve dat de overheid niet mag besparen op investeringen.' België heeft aan de Europese Commissie beloofd de begroting tegen 2021 structureel in evenwicht te brengen.

Het Federaal Planbureau voorspelde donderdag dat het begrotingstekort in 2020 stijgt naar 9,6 miljard euro. Dat bedrag is niet helemaal vergelijkbaar met de cijfers van de Nationale Bank.  

Economische groei

De Nationale Bank heeft haar groeivooruitzichten licht naar beneden herzien. Ze ziet de Belgische economie met 1,2 procent groeien in 2019, 1,1 procent in 2020 en 1,2 procent in 2021. Zes maanden geleden voorspelde de bank nog groeicijfers van respectievelijk 1,4, 1,3 en 1,2 procent.

De neerwaartse herziening van de groeivooruitzichten is veel kleiner dan in Duitsland en de eurozone.
Pierre Wunsch
Gouverneur van de Nationale Bank

Toch merkte Wunsch op dat hij een positieve boodschap had. 'Het nieuws is niet zo slecht. De neerwaartse herziening van de groeivooruitzichten is veel kleiner dan in Duitsland en de eurozone. De Belgische economie is weerbaar gebleken en bestand tegen externe schokken.' Hij verwees naar de handelsconflicten en de brexit.

De groei is volgens de gouverneur vrij stabiel omdat België een relatief rigide economie heeft. 'Dat is goed op korte termijn maar niet op lange termijn.' Dit jaar is de groei even hoog als in de eurozone, maar de komende twee jaar zal de groei weer lager zijn dan in de rest van de monetaire unie.

Arbeidsmarkt

De groei van de werkgelegenheid zal sterk vertragen. De Nationale Bank verwacht dat het aantal banen in 2020 en 2021 met zowat 30.000 per jaar toeneemt, tegenover meer dan 60.000 per jaar in de periode 2017-19. De impact van de loonmatiging vermindert en ook de toenemende krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol. De werkloosheidsgraad daalt in 2019 naar 5,7 procent, het laagste peil sinds de jaren 70, en stabiliseert de komende jaren.

De koopkracht per Belg stijgt in de periode 2019-21 met 3,5 procent. Dat is vooral te danken aan de toename van de reële lonen, de aanhoudende stijging van de werkgelegenheid en de daling van de inflatie.

De gezinnen zullen het extra inkomen niet volledig uitgeven. Daardoor zullen ze de komende drie jaar zowat 12,7 procent van hun inkomen sparen, tegenover gemiddeld 11,6 procent de voorbije twee jaar.

Hervormingen

We moeten onze infrastructuur en onderwijs verbeteren, de mobiliteit op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheidsgraad verhogen.
Pierre Wunsch
Gouverneur van de Nationale Bank

Ondanks de relatief gunstige groeivooruitzichten blijft werk aan de winkel, beklemtoont Wunsch. 'België moet de hervormingen voortzetten op een evenwichtige manier. Dat moet niet noodzakelijk veel pijn doen. We moeten onze infrastructuur en onderwijs verbeteren, de mobiliteit op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheidsgraad verhogen.'

Wunsch herhaalde dat een verhoging van de productiviteit de grote uitdaging is op lange termijn. 'Als iedereen een job heeft, is zonder een stijging van de productiviteit geen economische groei mogelijk.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud