Advertentie

Oeso neemt loonindex opnieuw onder vuur

Extra besparen om de begrotingsdoelstellingen te halen als de economie verder verslechtert is contraproductief, zegt de Oeso in haar jongste rapport van de Belgische economie. De organisatie richt wel opnieuw haar pijlen op de automatische loonindexering.

In haar jongste rapport over van de Belgische economie, dat vanochtend gepubliceerd werd, herhaalt de Oeso dat de automatische koppeling van de lonen aan de index de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven ondergraaft en werkloosheid veroorzaakt, vooral bij laaggeschoolden.

De organisatie vindt dat de regering de sociale partners moet oproepen om de automatische loonindexering te laten uitdoven. De Oeso is overigens van oordeel dat de regering zelf een sterk signaal kan geven, door de lonen van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen niet langer te koppelen aan de index. Dat is bovendien meteen goed voor de begroting.

Het beleid dat erop gericht is de loonontwikkeling in België beter af te stemmen op die in onze buurlanden, houdt een risico in, vindt de Oeso. Op die manier worden de lonen in België afgestemd op de productiviteitsontwikkeling in de buurlanden, terwijl uit concurrentieoverwegingen de lonen enkel de binnenlandse productiviteit zouden mogen weerspiegelen.

De internationale organisatie is tamelijk positief over het begrotingsbeleid van ons land en de besparingsinspanning die in 2012 is geleverd. Maar ze waarschuwt voor een te fanatiek bezuinigingsbeleid. 'Het zou contraproductief zijn om nieuwe besparingsmaatregelen te nemen als de economie verder verslechtert', klinkt het. De Oeso verwacht voor 2013 een nulgroei voor de Belgische economie, in 2014 een groei van 1,2 procent. 

De organisatie hamert er wel op dat België een begrotingsstrategie op middellange termijn - in samenspraak tussen de federale regering en de gewesten - moet ontwikkelen om de overheidsschuld te verlagen en de rentebetalingen te verminderen. Dat is nodig om de kosten van de vergrijzing op te vangen. 'Een begroting in evenwicht hebben of met een klein overschot, wordt een hele uitdaging, aangezien de veroudering van de bevolking al begint te wegen op de overheidsuitgaven.'

De Oeso spoort België dan ook aan snel werk te maken van structurele hervormingen in de pensioenen en in de gezondheidssector. De pensioenleeftijd moet omhoog, de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan mag niet in een algemene regel worden vastgelegd, maar moet afhankelijk zijn van een individuele beoordeling van de geschiktheid om nog te werken.

Het rapport gaat ook dieper in op mogelijke manieren om de gezondheidszorg in ons land efficiënter en minder duur te maken. Het ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de ziekenfondsen. Die moeten de instrumenten krijgen om het gedrag van de zorgverstrekkers te beïnvloeden, meent de Oeso. De organisatie pleit zelfs voor een vorm van 'gereguleerde concurrentie' tussen de ziekenfondsen op basis van de prijs voor een basisverzekeringspakket, zoals in Zwitserland en Nederland.

De Oeso wijst er ten slotte op dat de verkeerscongestie een belangrijk probleem vormt voor de Belgische economie. Ze vindt dat ons land werk moet maken van rekeningrijden, in de eerste plaats in de grote steden, en dat het fiscaal gunstige systeem van bedrijfswagens moet worden afgeschaft.

 

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud