Ondernemers vrezen minder werk

Foto Jan De Meuleneir ©Jan De Meuleneir

De Belgische ondernemers zijn in januari opnieuw iets somberder geworden. Vooral in de verwerkende nijverheid is het pessimisme toegenomen. Daar wordt gevreesd voor minder bestellingen en minder banen.

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het ondernemersvertrouwen in ons land meet, daalde in januari tot -13,2. In december was een stand van -11,8 genoteerd. In de laatste maand van 2012 was het vertrouwen weer een tikkeltje verbeterd, maar nu is het weer naar af.

De verslechtering is vooral te wijten aan de verwerkende nijverheid en ook voor een deel aan de bouwnijverheid. Industriële ondernemers schatten hun orderpositie een stuk slechter in en de vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn ook aanzienlijk afgenomen. In de bouw zijn de vooruitzichten voor de vraag verslechterd.

In de handel is er daarentegen meer optimisme, vooral over de verwachte vraag, net als in de dienstverlening aan de bedrijven, waar ondernemers positiever gestemd zijn over hun activiteit en de vraag.

De moeilijke toestand in de verwerkende nijverheid blijkt ook uit de bezettingsgraad. Seizoengezuiverd is die in januari gedaald tot 75,6 procent, van 75,9 procent in oktober.

De onderliggende conjunctuurtrend, die de Nationale Bank afleest uit de ‘algemene synthetische afgevlakte curve’, blijft licht neerwaarts gericht.

Recessie?

'Het niveau van het ondernemersvertrouwen is nu compatibel met nog een kwartaal van recessie in het eerste kwartaal', zegt ING-econoom Philippe Ledent, ook al is het nog te vroeg om een voorspelling in die zin te doen. Hij verwacht overigens dat de Belgische economie in het vierde kwartaal is gekrompen. Het bbp-cijfer wordt volgende week gepubliceerd.

Aangezien maar enkele, voor België specifieke elementen deze 'verrassende daling' kunnen verklaren, vreest Ledent dat dit de voorbode is van een nieuwe verslechtering van de activiteit in de eurozone. Het Belgische ondernemersvertrouwen wordt trouwens vaak beschouwd als een goede voorlopende indicator voor de eurozone.

Euro

Ook econoom Hans Bevers van Petercam wijst erop dat de evolutie in België vooral moet worden bekeken in samenhang met de Europese conjunctuur. En die voorspelt weinig goeds. 'De druk die uitgaat van begrotingsbesparingen zal in 2013 aanhouden. Bovendien is de euro de laatste zes maanden gestegen tegenover niet alleen de dollar maar vrijwel elke munt. De kans om te groeien vermindert daar aanzienlijk door.'

Bevers ziet ook niet direct herstel in de tweede helft van het jaar. 'Het feit dat er enige stabilisering is op de financiële markten is vooral het werk van de ECB. Maar onderliggend is er niets veranderd, zeker niet op de arbeidsmarkt. Zeker, de tussenkomst van de ECB was noodzakelijk, maar het is de vraag of ze voldoende is om het vertrouwen te doen terugkeren.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud