Advertentie
Advertentie

Planbureau verwacht tweede verhoging uitkeringen en ambtenarenweddes in halfjaar

Door de hoge inflatie wordt de spilindex maanden vroeger dan verwacht overschreden. De uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen daarna met 2 procent.