Advertentie

Planbureau voorspelt deflatiejaar

De negatieve inflatie is deels een gevolg van de lage brandstofprijzen ©Photo News

Het Planbureau verwacht dat de consumptieprijzen nog tot en met juli dalen. Daardoor zou de jaarinflatie uitkomen op -0,1 procent.

De inflatie is sinds november vorig jaar negatief, voornamelijk door de forse daling van de olieprijzen. Dat uit zich ook in de berekeningen van het Planbureau: het verwacht een gemiddelde olieprijs van 52 dollar per vat dit jaar. Een maand geleden was dat nog 60 dollar per vat.

De instelling verwacht dat de inflatie de komende maanden negatief blijft. Pas vanaf augustus - dus na een periode van negen maanden deflatie - zouden de prijzen weer stijgen.

Dat is echter onvoldoende om de jaarcijfers uit het rood te halen: het Planbureau voorspelt een jaarinflatie van -0,1 procent. Vorige maand ging het nog uit een nulinflatie in 2015.

Het is van 2009 (-0,05%) geleden dat de inflatie over een heel jaar nog negatief was. In 2014 bedroeg de gemiddelde jaarinflatie nog 0,34 procent en in 2013 zelfs 1,11 procent.

Het Planbureau heeft ook de groeivoet van de gezondheidsindex - die onder meer gebruikt wordt voor de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - neerwaarts herzien. Die zou dit jaar 0,4 procent bedragen, waar vorige maand nog sprake was van 0,5 procent. De instelling herhaalt dat de spilindex dit jaar niet overschreden wordt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud