Regering wil meer mensen met Lotto doen spelen

©photonews

De regering-Michel wil meer mensen naar de Lotto lokken. Want de Nationale Loterij ziet dit jaar haar omzet én winst zakken, terwijl de regering net meer opbrengsten wil zien.

Minister van de Nationale Loterij Sophie Wilmès (MR) doet de plannen van de regering uit de doeken in haar beleidsnota, die De Tijd kon inkijken. De nota begint met de minder rooskleurige resultaten die de Nationale Loterij dit jaar boekt. Al sinds 2006 stagneert de omzet van de Nationale Loterij, maar dit jaar dreigt hij zelfs te zakken. De gecumuleerde omzet lag op 10 oktober 2,1 procent onder wat in de begroting 2015 was gebudgetteerd. En de verwachte operationele winst van 320,6 miljoen euro zou uitkomen op 311,7 miljoen euro.

Terwijl de regering juist meer geld wil halen uit de opbrengsten van de Nationale Loterij. Dat gebeurt via de jaarlijkse monopolierente die de Loterij betaalt aan de regering. ‘Voor 2015 heeft de regering beslist om die rente uiteindelijk op 115 miljoen euro vast te leggen, om vanaf 2016 opnieuw naar 135 miljoen euro te gaan’, luidt het in de beleidsnota.

Tegelijk wil de regering ook de gelden van de Loterij die dienen om subsidies te geven aan goede doelen in stand houden en zelfs ‘optimaliseren’. Voor dit jaar is het bedrag van de subsidies al vastgelegd op 205,9 miljoen euro. En het is de bedoeling meer zekerheid te geven aan de goede doelen die het hardst op de subsidies van de Loterij rekenen, zoals Child Focus of het Antigifcentrum. Maar door de tegenvallende omzet en winst verwacht minister Wilmès dat de Nationale Loterij, na het verdelen van de subsidies en het storten van de monopolierente, een tekort zal hebben van naar schatting 9,2 miljoen euro.

Daarom wil de minister onder andere ‘optreden tegen de vermindering van de omzet van de Lotto’. Er moeten opnieuw meer mensen met de Lotto spelen. Ze wil ook actie ondernemen tegen de ‘afhankelijkheid van de omzet van Euromillions’, in die zin dat veel meer wordt ingezet als de jackpot toeneemt, luidt het. Net vandaag is met Euromillions een fel gemediatiseerde ‘uitzonderlijke jackpot’ van 100 miljoen euro te winnen.

Wilmès wil dat het volledige aanbod van spelproducten ‘geherdefinieerd’ wordt en dat meer rekening gehouden wordt met de nieuwe verwachtingen van de klanten en distributiekanalen. De Loterij moet ook haar ‘nut’ als mecenas van tal van culturele projecten en goede doelen meer uitspelen.

Maar tegelijk moet de Loterij van de minister ‘een verantwoord spelbeleid’ voeren. Door het financieren van wetenschappelijke onderzoeken naar gokverslaving, door ‘ethische’ reclamecampagnes te voeren, door ‘voorbeeldig’ te zijn in de waarden die ze propageert met haar producten en reclame (‘in het bijzonder door het vermijden van clichés’), door via mysteryshoppers de verkoop aan minderjarigen tegen te gaan...

En tot slot wil de minister nog dit jaar een nieuw contract sluiten met de top van de Nationale Loterij, waarbij de hoofduitdaging zal zijn om van de Loterij een veel efficiënter en zuiniger bedrijf te maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud