Regeringsbeleid tekent voor ruim helft jobgroei in privé

Premier Charles Michel (rechts) en minister van Werk Kris Peeters kloppen zichzelf op de borst dat er 230.000 jobs bijkwamen sinds het aantreden van hun regering. ©BELGA

Met de indexsprong en de taxshift gaf de regering-Michel de bedrijven zuurstof, waardoor ze gingen aanwerven. Volgens de economen Joep Konings en Gert Bijnens zijn nu extra maatregelen voor laaggeschoolden nodig.

Sinds het aantreden van de regering-Michel in oktober 2014 kwamen er in de privésector 133.000 arbeidsplaatsen voor werknemers bij. 73.000 jobs, zo’n 55 procent van het totale aantal, kwamen er dankzij regeringsmaatregelen, stellen de economen Joep Konings en Gert Bijnens in een nieuwe studie. Beiden zijn verbonden aan het onderzoeksinstituut Vives (KU Leuven).

De regering-Michel maakte van het terugdringen van de loonkostenhandicap met de buurlanden een grote prioriteit. Ze boekte succes: rekening houdend met de productiviteit en andere correcties is de loonkostenhandicap met Frankrijk weggewerkt. Met Nederland en Duitsland is er nog altijd een kloof van 10 procent, al verkleinde de kloof met de Duitsers.

Op basis van cijfers uit verschillende landen berekenden Konings en Bijnens dat een loonkostenverlaging van een procent in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de maatregel leidt tot een stijging van de tewerkstelling met een half procent. Als de prijs van arbeid daalt, zijn bedrijven sneller geneigd om aan te werven. In de jaren die erop volgen, is het effect kleiner.

Taxshift en indexsprong

De taxshift leverde 35.000 jobs op, de indexsprong 27.000 en de hervorming van de loonkostenwet 11.000.
Joep Konings en Gert Bijnens economen vives

De taxshift, waardoor bedrijven minder socialezekerheidsbijdragen moeten betalen op de brutolonen, leidde volgens de onderzoekers tot 35.000 jobs. Op basis van Belgische bedrijfsgegevens gaan Konings en Bijnens ervan uit dat de indexsprong, waardoor werknemers een indexverhoging van 2 procent niet kregen doorgerekend, 27.000 banen opleverde. Door de hervorming van de loonkostenwet, waardoor de lonen minder snel kunnen stijgen dan vroeger, kwamen er dan weer 11.000 banen bij.

De regering-Michel kreeg de jongste jaren vaak het verwijt dat de taxshift en de indexsprong cadeaus waren aan de bedrijven en amper extra banen opleverden. De jobgroei in ons land loopt immers achter op die in Europa. ‘Die tragere jobgroei is niet onlogisch, want de groei lag in ons land lager. Zonder de maatregelen zouden er dan ook veel minder banen zijn bijgekomen’, concluderen Konings en Bijnens.

Ze benadrukken dat hun studiewerk stevig staat. ‘Onze berekeningen zijn gebaseerd op statistische gegevens en niet op vereenvoudigde veronderstellingen die in de macro-economie vaak worden gebruikt. Onze manier van werken geeft het best mogelijke beeld van de impact van de regeringsmaatregelen.’ 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect