Rekenhof krijgt inzage in geheime farmadeals

Het Rekenhof, de waakhond van het parlement, kan inzage krijgen in nieuwe 'geheime' farmadeals. ©Photo News

Het Rekenhof kan inzage krijgen in de vertrouwelijke deals die de overheid sluit met farmabedrijven over de terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen. De Kamercommissie Gezondheid heeft daarover dinsdag unaniem in tweede lezing een wetsvoorstel goedgekeurd. De inzage geldt enkel voor toekomstige contracten.

De Kamercommissie Gezondheid heeft dinsdag unaniem in tweede lezing een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het Rekenhof inzage kan krijgen in de veelbesproken geheime deals die de overheid sluit met farmabedrijven.

Uit een rapport van het Monitoringcomité blijkt dat de uitgaven voor geneesmiddelen bij ongewijzigd beleid tegen 2024 met 30 procent stijgen tot 6,4 miljard euro. Het Rekenhof becijferde dat de geneesmiddelen die betaald worden via zogenaamde 'artikel 81-contracten' liefst 29,07 procent van de uitgaven voor geneesmiddelen vertegenwoordigen. In 2016 was dat nog maar 18,55 procent.

Over die contracten - intussen minstens 118 - zijn al vaker vragen gerezen. Ze slaan op veelbelovende geneesmiddelen waarvan de werking nog onzeker is en waarrond nog onderzoek nodig is, maar die via die contracten toch al beschikbaar worden gemaakt voor patiënten. De vrees is dat die contracten te veel worden gebruikt en niet meer als uitzondering, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Confidentialiteit

Veel details kunnen de parlementsleden er niet over te weten komen, omdat ze aan confidentialiteit onderworpen zijn. Daar willen de indieners van het wetsvoorstel verandering in brengen. Zo willen ze dat het parlement aan het Rekenhof een onderzoeksopdracht kan geven om een contract in te kijken, indien de Kamer vreest dat er procedureel en budgettair iets niet in de haak is.

29 procent
Geneesmiddelen
De innovatieve geneesmiddelen waarover geheime deals zijn afgesloten, zijn al goed voor 29,07 procent van het geneesmiddelenbudget.

Er rezen bij de bespreking vragen over de gevolgen van het wetsvoorstel. Zo bestond de vrees dat ons land op de achterste rij kan belanden bij de toegang tot innovatieve geneesmiddelen. Een belangrijke bijsturing is daarom dat het toezicht enkel geldt voor toekomstige contracten. Oorspronkelijk zou het Rekenhof ook een blik kunnen werpen op de bestaande contracten.

Sophie Merckx (PVDA) verzette zich tegen die beperking, die voor de rest unanieme steun kreeg. 'Zo komen we nooit te weten wat er met Lucentis speelde', luidde het. Lucentis is een duur geneesmiddel tegen ouderdomsblindheid waarvoor minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) naar eigen zeggen een forse korting kreeg. 'Dat bewijst voor mij dat er een vuiltje aan de lucht is'.

De plenaire Kamer moet zich binnenkort nog over de wettekst buigen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud