'Slecht begin van sociale onderhandelingen'

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kiest voor het gebruik van een inflatieverwachting als alternatief voor het door de werkgevers verguisde indexsysteem. Dat zegt VBO-topman Pieter Timmermans zaterdag in De Tijd. De vakbonden zijn tegen. 'Dit is een slecht begin van de onderhandelingen'.

Timmermans zegt dat hij een 'believer is van het principe dat je pas de rijkdom of de welvaart kan gaan verdelen wanneer de bedrijven die hebben gecreëerd.' 'Het probleem in België', aldus de VBO-topman, 'is dat de voorbije decennia deze logica op zijn kop is gezet. Eerst worden afspraken gemaakt over loonsverhogingen en daarna moet de werkgever er dan maar door verhoging van de productiviteit voor zorgen dat zijn concurrentiepositie daar niet onder lijdt.'

Hij pleit voor een debat over de index. 'We moeten meer zekerheid creëren voor personeelsbudgetten. Niet iets vastleggen, waarna in de praktijk blijkt dat het veel duurder uitvalt. Wat wij naar voren schuiven is: vertrek van een hypothese voor de inflatie voor de komende twee jaar en onderhandel wat daar boven op kan. Zo doen onder meer de Duitsers het.'

De index afschaffen wil de VBO-topman echter niet. 'Ik pleit voor indexeren rekening houdend met de inflatie, maar losgekoppeld van de inflatie as such. Twee jaar later, bij de nieuwe onderhandelingen, houd je rekening met de nieuwe situatie die ondertussen is ontstaan.'

De vakbonden zijn tegen het VBO-voorstel. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw: 'Dit is een slecht begin van de onderhandelingen. Iedereen weet dat we niet zal meestappen in deze discussie, die overigens niet eens in het reeerakkoord staat. In Spanje moet Unilever kleinere porties verkopen. Zo ver laten we het niet komen. Met moet iets doen tegen de stijgende prijzen, en als dat niet kan moet men mechanismen om de koopkracht te beschermen hun werk laten doen.' ACV-voorzitter Marc Leemans wil de onderhandelingen liever binnenskamers houden, maar liet toch optekenen dat ook hij vastoudt aan het bestaande indexsysteem 'Dat is het beste om de koopkracht te beschermen en de consumptie op peil te houden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud