Vakbond en werkgevers botsen over langdurig zieken

Twee op de drie werknemers die na een lange ziekte via een traject van re-integratie toch weer aan het werk kunnen, worden alsnog ontslagen door hun werkgever, stelt vakbond ACV. ©BELGA

Werkgeversorganisatie VBO ontkent dat de reïntegratie van zieken op de arbeidsmarkt een ontslagmachine is, zoals de christelijke vakbond ACV beweert.

Twee op de drie werknemers die na een lange ziekte via een traject van re-integratie toch weer aan het werk kunnen, worden alsnog ontslagen door hun werkgever. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van vakbond ACV, melden verschillende kranten. Ons land telt zo'n 415.000 lang­durig zieken. De ziekte- en invaliditeitsuitkeringen lopen op tot ruim 8 miljard euro. Om die kosten te drukken, besliste de regering-Michel in 2016 om de re-integratie aan te zwengelen.

Amper officiële cijfers

Na bijna drie jaar zijn er amper officiële cijfers over wat er met langdurig zieken gebeurt. Het Riziv houdt bij hoeveel mensen langer dan één jaar thuis zitten, maar geen enkele instantie meet wat er gebeurt met zieken nadat een arbeidsarts zich heeft uitgesproken over hun gezondheidstoestand, zegt Herman Fonck van het ACV.

De vakbond rekende uit dat in 2017, 2018 en de eerste helft van dit jaar minstens 52.293 mensen in een re-integratietraject zijn gestapt. 67 procent van hen werd alsnog ontslagen. Een vijfde keert met succes terug op de werkvloer en van ongeveer 11 procent kennen we het resultaat niet, zegt het ACV, dat concludeert dat het systeem van re-integratie zijn doel mist.

Zo'n re-integratietraject is vooral een ontslagmachine, terwijl het net het omgekeerde doel had.
Herman Fonck
ACV

'Zo'n re-integratietraject is vooral een ontslagmachine, terwijl het net het omgekeerde doel had', zegt Fonck. 'Soms komt zo'n ontslag er op vraag van de werknemer, soms is er binnen het bedrijf geen aangepast werk mogelijk waardoor ontslag de enige optie is. "Maar evenzeer maakt de werkgever er misbruik van', aldus nog Fonck.

'In zijn communicatie maakt het ACV de mensen bewust bang', reageert het VBO. 'Opnieuw aan het werk gaan, zou een gemeenschappelijke doelstelling moeten zijn om iedereen die kan terug naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Het is een conservatieve, ideologische kramp om mensen liever thuis te houden met een uitkering dan ze op een kwaliteitsvolle manier terug aan de slag te helpen. Werk maakt gezond, werk zorgt voor een inkomen, werk zorgt voor sociale contacten.'

Medische overmacht

Volgens het VBO is de voornaamste steen des aanstoots de medische overmacht. 'Het is een situatie van overmacht die de werknemer of werkgever kunnen inroepen als blijkt dat een re-integratie in de onderneming niet meer mogelijk is. De vakbonden menen dat werkgevers deze overmachtssituatie massaal inroepen om mensen makkelijk af te danken, maar de praktijk leert ons dat heel wat werknemers dit zelf vragen. Na een lange afwezigheid kijken mensen uit naar iets anders en dan is de medische overmacht een goede optie om zonder opzegperiode de arbeidsovereenkomst te beëindigen.'

'Om begrijpelijke redenen wordt dit vakkundig verzwegen. De cijfers over het aantal beroepsprocedures maken dit duidelijk: in 2018 waren er amper 70 beroepen aangetekend tegen ongeveer 30.000 genomen beslissingen. De onvrede die de vakbonden vertolken, stemt dus niet overeen met wat op het terrein gebeurt', benadrukt het VBO.

70
Beroepen
In 2018 waren er amper 70 beroepen aangetekend tegen ongeveer 30.000 genomen beslissingen, aldus het VBO

In 2018 stapten volgens het VBO zo'n 60.000 mensen in een medische deeltijdse, wat betekent dat ziekte en werk gecombineerd kunnen worden. 'Dat systeem moeten we verder uitbouwen. Tegelijkertijd wordt ook de bereikbaarheid van de arbeidsarts groter. De voorbije jaren vonden steeds meer mensen in ziekte hun weg naar de arbeidsarts om eventuele aanpassingen aan de werkpost te bespreken. Ondertussen wordt ook federaal-regionaal samengewerkt om opleidingen aan te bieden aan wie het huidig beroep niet meer kan uitoefenen maar mits vorming een andere activiteit kan aanvatten.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud