Vermogensongelijkheid stijgt in België

©ANP XTRA

De 20 procent rijkste gezinnen bezit 64 procent van het totaal nettovermogen.

De Nationale Bank ondervraagt om de drie jaar meer dan 2.000 Belgen om te peilen naar hun inkomen, vermogen en schulden. Ze heeft maandag de resultaten van de jongste enquête gepubliceerd.

©Mediafin

Een opvallend resultaat is de toename van de vermogensongelijkheid. Alleen de 20 procent rijkste gezinnen heeft tussen 2014 en 2017 zijn vermogen zien stijgen. Daardoor hadden zij 64 procent van het totaal nettovermogen, tegenover slechts 59 procent in 2014. 'We zien een wat grotere concentratie van het vermogen aan de top', zegt de Nationale Bank.

Maar ze merkt op dat de resultaten over de verdeling van vermogens voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. 'De toename van het vermogen van de rijke gezinnen weerspiegelt vooral de waardestijging van de eigen onderneming. Het is mogelijk dat die beter wordt gecapteerd dan vroeger', zegt econome Maité de Sola van de Nationale Bank.

Vermogensbelasting

Tot dusver stelden de meeste studies vast dat de ongelijkheid in België niet toeneemt. De jongste peiling van de Nationale Bank lijkt die studies tegen te spreken. De enquête kan de druk verhogen om de kosten van de coronacrisis te betalen met een belasting op grote vermogens. De PVDA heeft al een wetsvoorstel voor zo'n belasting ingediend. 

Het nettovermogen van de gezinnen is gedaald omdat de schulden toenamen.
Nationale Bank

Het voor inflatie gecorrigeerde nettomediaanvermogen daalde tussen 2014 en 2017 met 6,8 procent naar 212.500 euro. De mediaan is de middelste waarde van het vermogen min de schulden. Dat betekent dat de ene helft van de gezinnen inclusief de eigen woning minder dan 212.500 euro bezit en de andere helft meer dan 212.500 euro. Vooral jonge en arme gezinnen zagen hun vermogen dalen.

Schulden stijgen

De daling van het vermogen is vooral te wijten aan de stijgende schulden. De lage rente zette veel gezinnen ertoe aan meer te lenen om een woning te kopen. Het gevolg is dat sommige gezinnen kwetsbaarder werden. Het gaat vooral om eenoudergezinnen en gezinnen van zelfstandigen. De Nationale Bank waarschuwde al herhaaldelijk voor de sterke groei van de schulden van de gezinnen. 

13 procent van de gezinnen heeft een schuld die meer dan 75 procent bedraagt dan de waarde van hun activa. In 2014 was dat slechts 9 procent. Bovendien groeide het aantal gezinnen met een schuld die hoger is dan driemaal het brutojaarinkomen van 14 naar 16 procent.

De inkomensongelijkheid is niet of nauwelijks gestegen. Het inkomen van gezinnen met een laag of hoog inkomen steeg duidelijk meer dan dat van het mediaangezin.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud