Vlaamse overheid helpt ARKimedesbelegger beurstaks te ontwijken

De Vlaamse overheid probeerde met het fonds kleine beleggers te laten inversteren in kmo's. ©BELGA

Vandaag keert het ARKimedes-Fonds aan de aandeelhouders 72,18 euro per aandeel uit als voorschot op de gewestwaarborg. Op de resterende waarborg moet een beurstaks worden betaald waardoor de beloofde garantie van 90 procent niet gehaald wordt.

Het voorschot komt voort uit de liquide middelen van het fonds en is belastingvrij. Het ARKimedes-fonds beloofde aan aandeelhouders dat 90 procent van de prijs per aandeel gewaarborgd was. Dat komt neer op 225 euro per aandeel. Het fonds wou kleine beleggers de kans geven om te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven.

Wat is het ARKimedes-Fonds?

Het ARKimedes-fonds werd door de Vlaamse regering in 2005 opgericht. Via het fonds wou Vlaanderen investeren in starters en kmo's om zo de Vlaamse economie een boost te geven. 30.000 beleggers tekenden bij de start voor 110 miljoen euro in op aandelen (75 miljoen) of obligaties (35 miljoen) van het vehikel.

Het Fonds was op financieel vlak geen succes. Veel jonge bedrijven in de portefeuilles konden het niet waarmaken en gingen over de kop. De waarde van een aandeel in het ARKimedesfonds was in juni gedaald van 250 euro naar 81,88 euro. De Vlaamse regering besloot het fonds op te doeken.

Of het fonds een volledige flop was, is niet zeker. PMV zwaait met een studie van de zakenschool Vlerick uit 2014 die besluit dat het ARKimedes-fonds 'een aanzienlijke impact gehad heeft op de Vlaamse economie', met de creatie van 5.000 directe en indirecte jobs tot gevolg.

Omdat op het resterende bedrag van de waarborg (152,82 euro) een beurstaks moet betaald worden van 0,35 procent wordt de belofte dus niet nagekomen. Wie de aandelen inruilt tegen de gewestwaarborg en de beurstaks erop betaalt, houdt uiteindelijk 224,47 euro over. Door een belastingvrij voorschot uit te keren drukt de Vlaamse overheid wel de belastingfactuur. 

De aandeelhouders hebben nu de keuze.  Ze kunnen de aandelen inruilen tegen 152,82 euro per aandeel. Dat is het gewaarborgde bedrag - 90 procent van 250 euro per aandeel of 225 euro - verminderd met het uitbetaalde voorschot. Op dat bedrag moeten ze wel nog een beurstaks van 0,35 procent betalen. De andere optie is de aandelen bijhouden tot het fonds vereffend is.

De vereffenaar van het fonds geeft mee dat het 'erg onwaarschijnlijk is dat de realisatiewaarde boven de 225 euro per aandeel zal liggen'. Wie de aandelen bijhoudt tot na de vereffening neemt dus een risico. 

Wie de aandelen wil inruilen tegen de gewestwaarborg, moet dat tegen 15 oktober 2018 laten weten aan zijn bank. Het saldo van 152,82 euro per aandeel zal uiterlijk op 15 december 2018 op hun bankrekening verschijnen.

De Vlaamse overheid slikt een stevig verlies op het fonds. Om de waarborg uit te keren moet ze 45 miljoen euro op tafel leggen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect