Vlaanderen en Wallonië doen begroting verder ontsporen

Vlaams miinister-president Geert Bourgeois en zijn Waalse evenknie Paul Magnette ©BELGA

België is er vorig jaar niet in geslaagd het begrotingstekort onder de symbolische grens van 3 procent te houden. ‘De tekorten van de deelstaten hebben ons genekt’, luidt het in federale regeringskringen.

De regering-Michel deed er vorig jaar nog alles aan om de overheidsfinanciën niet te laten ontsporen. Ze besliste alle aanwervingen te blokkeren en de meeste uitgaven te bevriezen. Premier Charles Michel (MR) wil vermijden weer op het Europese strafbankje te belanden. Met een tekort van meer dan 3 procent bestaat het gevaar dat we onder verstrengd toezicht komen, en dat betekent extra besparen.

In het najaar van 2014 raamde de regering-Michel het tekort nog op 2,9 procent. Intussen zijn de definitieve cijfers bekend. Het resultaat van de federale regering zit ‘op schema’, maar de begrotingen van de regio’s zijn ontspoord. Daardoor bedraagt het gezamenlijke tekort 3,3 procent of 13,4 miljard euro.

©MEDIAFIN

Het tekort van Vlaanderen wordt geraamd op 800 miljoen euro, dat van Wallonië op 1 miljard. Het tekort van Vlaanderen en Wallonië is 1,5 miljard euro groter dan verwacht. De deelstaten werden vorig jaar door Europa verplicht een deel van hun constructies, zoals de publiek-private samenwerkingsakkoorden (PPS) voor scholenbouw, in de begroting op te nemen.

Het grote tekort van Vlaanderen wekt verbazing. ‘Is dat dan het goed bestuur waar men de mond van vol heeft’, klinkt het. Op het Vlaamse niveau is te horen dat de federale regering evenmin haar engagementen heeft gerespecteerd. Het tekort op het federale niveau is nog altijd goed voor meer dan 11 miljard.

‘Wij mogen het wel gaan uitleggen in Europa’, luidt het dan weer in federale regeringskringen. België staat niet op een goed blaadje bij Europa. Eind vorig jaar kreeg ons land een ultimatum. Tegen maart moet België duidelijk maken dat de begroting 2015 en de schuldgraad onder controle zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud