nieuwsanalyse

Vooral 30-plussers verliezen inschakelingsuitkering

©Photo News

Meer dan 70 procent van de mensen die hun inschakelingsuitkering dreigen te verliezen, is ouder dan 30 jaar. ‘De hervorming treft vooral mensen die al jaren teren op zo’n wachtuitkering’, klinkt het in de regering.

Slechts 27 procent van de mensen die hun inschakelingsuitkering dreigen kwijt te spelen, is jonger dan 30 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Dat baseert zich op schattingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Dat betekent ook dat 73 procent van de getroffen groep ouder is dan 30 jaar. Meer dan vier op de tien (42%) is tussen 30 en 40 jaar oud. Zo’n 30 procent is ouder dan 40.

73%
73 procent van de mensen die hun inschakelingsuitkering dreigen te verliezen, is ouder dan 30 jaar.

‘De vakbonden beweren dat jonge werklozen het grootste slachtoffer zijn van het beperken van de inschakelingsuitkering in de tijd, maar dat klopt niet. We pakken mensen aan die al jarenlang teren op zo’n uitkering’, klinkt het in de regering-Michel. Wie na zijn studies geen werk vindt, kan na een jaar in de werkloosheid een inschakelingsuitkering aanvragen. Zo iemand heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering. Om die te krijgen moet een werkloze voldoende lang hebben gewerkt.

Door een hervorming van de regering-Di Rupo uit 2012 kan een werkloze de inschakelingsuitkering slechts gedurende drie jaar krijgen. Deze maand is het exact drie jaar geleden dat de maatregel in werking trad, waardoor er voor het eerst uitkeringen worden stopgezet. Het is de bedoeling dat die mensen een tandje bijsteken in hun zoektocht naar werk, al dreigt een deel van hen bij het OCMW aan te kloppen voor een leefloon.

Inschakelingsuitkering?

Wat is een inschakelingsuitkering? 

Wie zijn studies heeft beëindigd, maar na twaalf maanden nog geen werk heeft, heeft recht op een inschakelingsuitkering. Hoeveel iemand krijgt, hangt af van zijn leeftijd en zijn gezinssituatie.Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Die kan een werkloze pas aanvragen als hij voldoende gewerkt heeft. Vroeger werd de inschakelingsuitkering een wachtuitkering genoemd.

Hoelang heeft een werkloze recht op de uitkering?

Tot voor kort stond geen tijdslimiet op de uitkering. Wie ze kreeg en aantoonde dat hij op zoek was naar werk, kon ze zijn hele loopbaan lang krijgen. De regering-Di Rupo besliste evenwel de uitkering na drie jaar stop te zetten. De hervorming is van kracht sinds januari 2012, waardoor in januari van dit jaar voor het eerst mensen hun uitkering zien uitdoven. Kwetsbare groepen, zoals wie medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen heeft, en arbeidsongeschikten kunnen wel een verlenging aanvragen.

Wat heeft de regering-Michel beslist?

De federale hervorming heeft de voorwaarden nog verstrengd. Wie ouder is dan 25 jaar kan sinds begin dit jaar de uitkering niet langer voor het eerst aanvragen. De redenering is dat wie ouder is dan 25 jaar lang gestudeerd heeft en sowieso werk zal vinden. Wie jonger is dan 21 jaar, moet dan weer een diploma kunnen voorleggen. Die voorwaarde gaat in september in, waardoor jonge werklozen nog de kans krijgen snel een opleiding te volgen.

De vakbonden protesteren al sinds de invoering tegen de maatregel. De socialistische vakbond ABVV wees er gisteren nog eens op dat meer dan 23.000 werklozen de komende dagen een brief in de bus krijgen met de melding dat ze deze maand geen inschakelingsuitkering meer krijgen. ‘Men is een generatie van tienduizenden aan het marginaliseren en naar de armoede aan het drijven’, stelde federaal secretaris Jef Maes gisteren op Radio 1.

Maar volgens de RVA overdrijven de bonden. Uit een schatting van de dienst blijkt dat in januari 16.900 mensen worden geraakt en de volgende maanden nog eens zo’n 3.000 mensen. ‘Het is wachten tot februari voor definitieve cijfers, want sommige mensen zullen intussen nog werk vinden. Anderen zullen, als ze voldoende gewerkt hebben, een verlenging van hun inschakelingsuitkering krijgen’, zegt ook minister Peeters. Die wijst er ook op dat langdurig werkzoekenden met een ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek die voor een begeleidingstraject bij de VDAB kiezen hun uitkering met twee jaar kunnen verlengen.

Uit de RVA-cijfers blijkt voorts dat de hervorming veel harder inhakt in Wallonië. Net geen 68 procent van de werklozen die hun uitkering dreigen te verliezen, woont in het zuiden van het land. In Vlaanderen en Brussel wonen telkens zo’n 16 procent van de mensen die hun uitkering verliezen. Dat verklaart meteen waarom PS-voorzitter Elio Di Rupo, onder wiens premierschap de hervorming werd doorgevoerd, zich vorige week distantieerde van de maatregel en de regering-Michel vroeg hem in te trekken.

68%
68 procent van de mensen die hun inschakelingsuitkering dreigen te verliezen, woont in Wallonië.

Maar die heeft daar geen oren naar. De nieuwe regering heeft integendeel beslist de voorwaarden voor het verkrijgen van een inschakelingsuitkering verder te verstrengen. Wie ouder is dan 25 jaar kan de uitkering sinds begin dit jaar niet meer voor het eerst aanvragen. En wie jonger is dan 21 jaar moet vanaf september een diploma kunnen voorleggen om recht op de uitkering te hebben. Om de impact van de oude en de nieuwe maatregelen beter te kunnen inschatten, gaat Peeters de komende weken langs in verschillende RVA-kantoren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud